.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 12/2019

Thứ Hai, 30/12/2019|15:48

Trong 2 ngày (26 và 28/12), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện các Ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019; Báo cáo kiểm điểm cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thảo luận, cho ý kiến đối với các Tờ trình về: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy Khối; Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; việc kiện toàn cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự giới thiệu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020; về công tác cán bộ đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam…và cho ý kiến một số nội dung khác.

PV

.
.
.
.