.
.

Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 02/12/2019|10:12

Ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị, báo cáo viên của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc; thành viên HĐTV/HĐQT, ban tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TSKH Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề.

Đồng chí cho biết, trong những năm gần đây một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã quan tâm rất nhiều đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Nó đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí cho rằng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã, đang tham gia tích cực vào cuộc cách mạng này và làm thay đổi lực lượng sản xuất, chuyển từ vật chất sang phi vật chất, từ lao động chân tay sang lao động trí óc nhiều hơn; số hóa, rút ngắn thời gian đưa ra sản phẩm, nâng cao năng suất lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về đầu tư, doanh nghiệp; xác định các ngành nghề mới, các ngành kinh tế số,…

Các nội dung được trình bày tại Hội nghị đã đưa ra được bức tranh khái quát, cụ thể để các cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn nội hàm, khái niệm, bản chất của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như những nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị đang thực hiện, góp phần hiện thực hóa các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại đối với sự phát triển của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

P.V

.
.
.
.