.
.

Hội nghị Thông tin chuyên đề "Doanh nghiệp trong cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước"

Thứ Hai, 30/12/2019|16:17

Sáng ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức “Doanh nghiệp trong cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước” bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc; thành viên HĐTV/HĐQT, ban tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cũng các đại biểu tham dự tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề. Nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đối với toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là trọng yếu, thường xuyên; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã phân tích “khát vọng” phát triển của các nền kinh tế khác nhau, vai trò của những doanh nghiệp hàng đầu châu Á; đồng thời khẳng định khát vọng và mục tiêu phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng, Hà Nội.

Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nói chung, trong đó kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện khát vọng phát triển Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

PV

.
.
.
.