.
.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối Doanh nghiêp Trung ương khóa 7 năm 2019

Thứ Tư, 01/01/2020|02:16

Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải và Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 7 năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tới dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Chu Đình Động - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối; Đào Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cùng 82 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách công tác đảng của các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Sau gần 9 tháng tổ chức triển khai, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 7 đã hoàn thành nội dung chương trình đào tạo theo đúng quy định của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 6 học phần thuộc 3 khối kiến thức. Qua những bài giảng trên lớp và những chuyên đề thực tế được học, nghiên cứu, các học viên đã hệ thống kiến thức lý luận chính trị cơ bản, phương pháp tiếp cận những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thông qua kiến thức tiếp thu được trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính giúp các đồng chí học viên có phương pháp và cách nhìn mới trong giải quyết công việc hàng ngày trên cương vị được giao tốt hơn; xây dựng được tình đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong công việc.

Kết thúc khóa học, 100% học viên chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; đã hoàn thành số lượng bài thi, bài thu hoạch học tập thực tế và bài thi tốt nghiệp.

Đánh giá kết quả toàn khóa học,  Ban Tổ chức lớp học đã trao Quyết định và Bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 82 học viên và khen thưởng 9 học viên có thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của lớp.

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW Chu Đình Động tặng Bằng khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối DNTW Chu Đình Động trao Bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, đồng chí Chu Đình Động - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ Khối có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Các đơn vị trong Khối luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, quản trị doanh nghiệp thạo về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí nhấn mạnh, có được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải và Tập đoàn Bảo Việt cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên; tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của học viên. Đồng thời đề nghị, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trao bằng Trung cấp Lý luận chính trị cho các học viên.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trao Bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho các học viên.

P.V

.
.
.
.