.
.

Xây dựng chương trình, kế hoạch để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Tư, 23/12/2020|10:22

Ngày 22/12/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối  phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang và Nguyễn Đức Phong; đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phụ trách HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 51 đồng chí, thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành tại Đại hội là 45 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 04 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 06 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển. Đây là những nội dung quan trọng sẽ lãnh đạo nhiệm vụ chính trị các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; đối với cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch về kết quả học tập, nhận thức của cá nhân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề ra kế hoạch cá nhân, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện ngay và nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với công việc được giao để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra; các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền 2 đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những nội dung cơ bản: Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 

Toàn cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chia sẻ, trên cơ sở phân tích dự báo tình hình trong nước và thế giới, Nghị quyết Đảng bộ Khối đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của Cơ quan Đảng ủy Khối và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nhằm giúp cán bộ, đảng viên hai cơ quan nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu, mỗi đơn vị thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

PV

.
.
.
.