.
.

Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Thứ Hai, 27/07/2020|16:03

Ngày 22-7, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Phiên toàn thể của diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các địa phương và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia. Ngoài phiên toàn thể, diễn đàn có 4 hội thảo chuyên đề.

Ngày 11-2-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 55 đã đưa ra nhiều điểm mới trong quan điểm chỉ đạo phát triển năng lượng quốc gia để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng với dịch vụ và chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 55 đề ra các định hướng xóa bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia phát triển lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam. Nghị quyết cũng xác định rất rõ chiến lược phát triển bền vững năng lượng quốc gia thời gian tới là tập trung phát triển các nguồn năng lượng đa dạng, phù hợp, đồng thời tiếp tục ưu tiên năng lượng tái tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, với góc độ là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ để sớm ban hành chương trình hành động của Chính phủ, làm cơ sở để xây dựng những kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 55. Hiện nay, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Quy hoạch điện VIII (dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2020), Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia (dự kiến trình vào cuối năm 2020), Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam, đồng thời tiếp tục rà soát để bổ sung, điều chỉnh các dự án điện vào Quy hoạch điện VII.

ác đại biểu chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
ác đại biểu chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Tại diễn đàn, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, đến nay, ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đáp ứng nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là điện năng cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ngành năng lượng Việt Nam đã vươn mình trở thành ngành kinh tế có quy mô lớn, phát triển năng động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cơ cấu tiêu thụ năng lượng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và từng bước chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Người dân, doanh nghiệp đều đã có ý thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển ngành năng lượng từ các thành phần kinh tế.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, năng lượng là ngành kinh tế-kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, trong thời gian qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi.

Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn nhiều hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; độc quyền Nhà nước còn cao; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết 55, Ban cán sự đảng Chính phủ đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và các chiến lược phát triển các phân ngành năng lượng, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phù hợp với tinh thần của nghị quyết.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng đã được ký kết như hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển dự án: Nhà máy điện khí tại Cà Ná (Ninh Thuận); Nhà máy điện khí tại Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế); điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận.../.

Theo qdnd.vn

 

.
.
.
.