.
.

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC:

Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh lương thực năm 2021 và giai đoạn tiếp theo

Thứ Năm, 07/01/2021|17:01

Ngày 05/01/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thưc Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu tại Hội nghị.

Về phía Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và  lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Tổng công ty nêu rõ: Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia trên thế giới; các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái nặng nề; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ và Tổng công ty theo kế hoạch đã đề ra.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động.  Đảng ủy đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ và toàn đơn vị, chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chăm lo công tác phát triển đảng viên, toàn Đảng bộ kết nạp 17 đảng viên mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.
Đ/c Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Trước những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, Đảng uỷ đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; kịp thời dự báo tình hình, ứng phó kịp thời, giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với những giải pháp chủ động, tích cực, đồng bộ, sáng tạo, năm 2020 Tổng công ty đã tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, tiếp tục kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại Tổng công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, với những kết quả cụ thể:

Tổng doanh thu ước đạt 16.331 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 296 triệu USD, đạt 110,5% KH; lợi nhuận trước thuế ước đạt 332 tỷ đồng, đạt 103 % KH, Nộp ngân sách Nhà nước đạt 326 tỷ đồng, đạt 102% KH; triển khai thực hiện Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới Tổng công ty theo lộ trình đã được phê duyệt tại, năm 2020 Tổng công ty đã quyết định cổ phần hóa 02 đơn vị thành viên Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam và Công ty THHH một thành viên Lương thực Lương Yên.

Giữ vững thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, mở rộng các hợp đồng thương mại xuất khẩu gạo khu vực châu Á, châu Phi. Tích cực thu mua các mặt hàng nông sản xuất khẩu cho bà con nông dân. Khai thác tốt thị trường kinh doanh nội địa, các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy thế mạnh trong đấu thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia. Kịp thời chỉ đạo đưa nguồn gạo dự trữ đảm bảo cung ứng kịp thời ra thị trường, thực hiện mục tiêu bình ổn giá và phục vụ nhu cầu lương thực cho nhân dân theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới Tổng công ty theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các đơn vị thành viên theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Tham gia chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực cũng như kết quả mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đạt được trong năm 2020 vừa qua. Nhấn mạnh năm 2020 tình hình kinh tế, xã hội nói chung, thị trường kinh doanh lúa gạo, lương thực nói riêng có thể tiếp tục diễn biến khó lường, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lưu ý tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với nhiệm vụ chính trị, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, phát huy chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động; xây dựng đội ngũ người đại diện vốn đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, xây dựng kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

                                                                                           Ban TG-TĐ Vinafood1

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.