.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội Quý II/2019
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội thường kỳ Quý II/2019.
.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Ngày 5/7/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2019 bằng hình thức trực tuyến tại 695 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.
.
Thư chúc mừng ngày 21/6 của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo, tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ trong Khối.
.
Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam". Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
.
Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn kế hoạch và đề cương:
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố
Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019).
.
Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2019
Chiều ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.
.
.
.
.
.
.