.
.
Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban bành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.
.
Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội Quý III/2019
Chiều 25/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2019.
.
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Chiều 30/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 9/2019, bằng hình thức trực tuyến.
.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vượt thời gian
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng cụ thể, nhất là chăm lo cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng "thế hệ cách mạng cho đời sau," coi đó là một việc "quan trọng và rất cần thiết."
.
Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập, làm theo Bác
Sáng 19/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng".
.
Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay
Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
.
Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất cứ đảng chính trị nào muốn tồn tại, phát triển và được đông đảo quần chúng ủng hộ thì phải có một hệ tư tưởng làm kim chỉ nam để xây dựng cương lĩnh, đường lối của mình. Hệ tư tưởng mà đảng xây dựng hoặc lựa chọn không chỉ giải quyết lợi ích của đảng mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu, lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân.
.
Họp báo về Hội thảo khoa học
Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" gồm Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức họp báo, thông tin về các nội dung của Hội thảo.
.
Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thứ nhất
Chiều ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, chủ trì phiên họp.
.
.
.
.
.
.