.
.
Ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 390-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.
.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, Người khẳng định: "Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng", đồng thời nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...".
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội Quý III năm 2023
Chiều 29/9, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam
Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương", chiều 28/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung tâm Truyền hình Thông tấn giai đoạn 2023 - 2025.
.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023) và để tìm hiểu về các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Thể lệ các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).
.
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023)
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023), ngày 01/8, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.
.
Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023
Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 32 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối.
.
Ngày 20/6/2023, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Công văn số 6519/MTTW-BTT về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI, năm 2023 - 2024. Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).
.
Ngày 19/7/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 5910-CV/BTGTW về tuyên truyền ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
.
Ngày 13/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin).
.
.
.
.
.
.