.
.
Ngày 17/4/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.
.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2023 và tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022
Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng), sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023 của Đảng bộ Khối và Lễ Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022, phát động Giải năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023
Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023.
.
Ngày 09/3/2023, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối ban hành công văn số 296-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023).
.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Ngày 22/2/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023).
.
Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
.
Ngày 13/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã soạn thảo Đề cương tuyên truyền kết qủa kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.
.
Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).
.
Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023).
.
.
.
.
.
.