.
.
Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04-10/5 đã thành công tốt đẹp. Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu "Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII".
.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội
Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tới 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự chủ trì và phát biểu chỉ đạo.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 197-CV/BTGĐUK, ngày 05/5/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo hướng dẫn và đề cương
.
Hội nghị Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2022
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4/2022.
.
Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW về Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
.
Thực hiện Công văn số 2743-CV/BTGTW, ngày 08/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 189-CV/BTGĐUK, ngày 15/4/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền; rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp; bổ sung những khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
.
Ban Tuyên giáo Trung ương mới biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
.
Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW, ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022).
.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng một số khẩu hiệu tuyên truyền tư tưởng xuyên suốt của Đảng và những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
.
Lễ tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
Chiều ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
.
.
.
.
.
.