.
.
Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2018
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội năm 2018.
.
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/08/1930 - 01/08/2018), các đồng chí: Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã đến thăm và chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
.
Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội Quý II/2018
Ngày 27/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý II/2018. Đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.
.
Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý IV năm 2017
Trong các ngày 5 và 9/1, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý IV/2017. Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Tọa đàm
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng và triển khai Tủ sách dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý".
.
Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III năm 2017
Trong các ngày 14 và 21/9, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2017. Đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2017), đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017
Trong hai ngày 20, 21/7, tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí: Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.
.
.
.
.
.
.