.
.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024
Ngày 04/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai niệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024
Ngày 08/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.
.
Ngày 22/3/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 148-HD/BTGTW về Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
.
Ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024).
.
Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội Khối Doanh nghiệp Trung ương Quý I/2024
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội Quý I/2024 nhằm trao đổi, phản ánh về tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác dư luận xã hội trong Quý I và thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham dự và chủ trì Hội nghị.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; ngày 17/01/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGĐUK về công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm.
.
Ngày 17/01/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 379-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 135- HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 378-CV/BTGĐUK, ngày 17/01/2024.
.
Ngày 19/12/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 7413-CV/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024).
.
Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Ngày 04/12, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
.
.
.
.
.
.