.
.
Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2019
Chiều ngày 20/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5 năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Đảng phải luôn phụng sự và liêm chính!
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và di huấn của Người về xây dựng một Đảng cách mạng luôn phụng sự và liêm chính, luôn trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" không chỉ là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền mà còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và Nhân dân.
.
Trao giải cuộc thi viết
Từ gần 2.400 tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".đã lựa chọn và trao giải cho 35 tác phẩm cá nhân và 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được nhận giải tập thể và có 2 tác phẩm đạt giải cá nhân.
.
Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc mua đọc báo, tạp chí của Đảng
Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 29-KLTW của Ban Bí thư Khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
.
Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5/2019
Ngày 8/5/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2019 bằng hình thức trực tuyến tại 449 điểm cầu trên toàn quốc.
.
Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về
Ngày 22/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91 -HD/BTGTW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới".
.
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
Ngày 19/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).
.
Kế hoạch tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động
Ngày 18/4/2019, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Kế hoạch số 184-KH/TGĐUK "Kế hoạch Tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Toàn văn Kế hoạch như sau:
.
Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TCĐT Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
.
Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:
.
.
.
.
.
.