.
.
Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội nhằm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Chặng đường vẻ vang 92 năm ngành Tuyên giáo của Đảng
Cách đây tròn 92 năm, vào ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên "Ngày Quốc tế đỏ 01/8".
.
Ngày 07/7/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 893 - CV/ĐUK "V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay".
.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 218-CV/BTGĐUK, ngày 29/6/2022 về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công.
.
Ngành Tuyên giáo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Sáng 23/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo Hội nghị.
.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Công văn số 215-CV/BTGĐUK, ngày 17/6/2022 về Tuyên truyền tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.
.
Phát động Cuộc thi
Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.
.
Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 31/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 214-CV/BTGĐUK, ngày 14/6/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể, tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các tạp chí, trang thông tin điện tử; các tài liệu ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị.
.
Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương học tập chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".
.
Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK, ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; triển khai công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 209-CV/BTGĐUK, ngày 03/6/2022 và đề nghị các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên các tạp chí, trang thông tin điện tử; các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị.
.
.
.
.
.
.