.
.
PVN: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 61,13 nghìn tỷ đồng
Trong điều kiện giá dầu thô tháng 10 không thuận lợi, hiện tại giá dầu Brent dao động khoảng 60 - 62$/thùng (giá kế hoạch năm 2019 là 65$/thùng), nhưng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quyết liệt trong điều hành và nỗ lực của người lao động, về cơ bản, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019.
.
EVN nhận Bằng khen trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong số các cơ quan, đơn vị vừa được đón nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.
.
Chinh phục công nghệ
Đội "Xí nghiệp Veston Thiệu Đô" tham gia Hội thi thợ giỏi do Tổng công ty May 10-CTCP (Tập đoàn Dệt May Việt Nam) tổ chức. Với đồng phục áo đỏ, sao vàng trên ngực trái, các thành viên thể hiện rõ quyết tâm học tập, rèn luyện, vươn lên làm chủ công nghệ hiện đại, đồng thời khẳng định cán bộ, công nhân, người lao động ngành Dệt May có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong làm việc công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cao.
.
Sức trẻ May 10
Mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động Xí nghiệp Veston Hưng Hà (Tổng công ty May 10-CTCP) thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) đều tổ chức Lễ chào cờ. Tuổi trẻ của Xí nghiệp hôm nay luôn tự hào về truyền thống vinh quang của Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đều thấy rõ trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp sức trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước thêm giàu đẹp.
.
Như cánh chim không mỏi…
Hết Công trình Thủy điện Sơn La rồi lên Lai Châu, giờ đây là công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và công trình điện khí Dung Quất ở Quảng Ngãi. Đó là những công trình mà anh Phạm Hồng Phương – Giám đốc Ban QLDA Điện 1 luôn được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tin tưởng giao trọng trách là "cánh chim đầu đàn" đi đến vùng đất mới để xây dựng công trình nguồn điện cho đất nước.
.
EVN đã cụ thể hóa thành công Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn yêu cầu: "cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn". Trong hơn 10 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn đảm bảo điện đi trước một bước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
.
Năm 2019 EVN dự kiến phải huy động 1,56 tỷ kWh điện chạy dầu
Trong bối cảnh nguồn điện huy động từ các nhà máy thủy điện giảm do lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ thủy điện rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải tăng cường huy động nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than và nguồn điện chạy dầu để bảo đảm cung ứng điện. Dự kiến năm 2019 phải huy động khoảng 1,56 tỷ kWh nguồn điện chạy dầu chi phí cao.
.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng. Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kinh nghiệm của các đảng cầm quyền trên thế giới, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là quy luật tồn tại, phát triển của Đảng.
.
Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
.
.
.
.
.
.