.
.

Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp FDI vay ưu đãi

Thứ Tư, 16/09/2020|09:17

Các doanh nghiệp FDI có nhu cầu vay vốn tại Agribank để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh sẽ được ưu đãi tối đa 4,8%/năm đối với cho vay xuất khẩu.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai gói 5.000 tỷ đồng nhằm đồng hành, hỗ trợ kịp thời các khách hàng là doanh nghiệp FDI. Thời gian áp dụng từ nay đến hết 30/6/2021.

Đối tượng khách hàng được ưu đãi là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu vay vốn tại Agribank để bổ sung vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. Ưu đãi lãi suất cho khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng và tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày giải ngân đối với khoản vay. Mức lãi suất rất hấp dẫn tối đa 4,8%/năm (đối với cho vay xuất khẩu) và tối đa 6,5% (đối với cho vay nhập khẩu và/hoặc sản xuất kinh doanh trong nước).
Giao dịch tại Agribank.
Giao dịch tại Agribank.
Những năm gần đây, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế Việt Nam. Các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu; ưu tiên thủ tục hành chính đã được Nhà nước triển khai… cũng góp phần thúc đẩy khu vực đầu tư này.
 
Nhận thấy vai trò quan trọng cũng như nhu cầu lớn của nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, Agribank đã dành những sự quan tâm, ưu tiên nhiều đối với nhóm khách hàng này bằng việc triển khai các chương trình ưu đãi, phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp, qua đó góp phần tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI kinh doanh tại Việt Nam./.
 
Thúy Hà (Theo Vietnam+)
.
.
.
.