.
.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Chủ Nhật, 15/11/2020|22:05

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã được BCĐ 35 Đảng ủy Khối chú trọng đẩy mạnh. BCĐ đã tham mưu cho Đảng ủy Khối ban hành nhiều văn bản quan trọng triển khai Nghị quyết 35 trong toàn Đảng bộ Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. BCĐ 35 của Đảng ủy Khối đã được thành lập, kiện toàn, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành lập BCĐ cấp mình, từng bước đi vào hoạt động hiệu quả. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền và các nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Thông tin tuyên truyền sâu rộng các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước; kết quả sản xuất kinh doanh và việc đi đầu tham gia công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp nhà nước; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị…Qua đó tạo cho người lao động tư tưởng yên tâm công tác, không tham gia các hoạt động trái phép, góp phần ổn định tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát huy thế mạnh là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã kết hợp nhuần nhuyễn công tác đấu tranh bằng lý luận, chính trị, tư tưởng, truyền thông với các giải pháp kỹ thuật cao, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong thời đại công nghệ 4.0.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung kết quả, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc khẩn trương kiện toàn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.