.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Thứ Ba, 20/10/2020|23:38

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.

Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm với 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm với 02 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Ngày 15/10/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 2593-QĐ/ĐUK về việc phân công, điều động đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy  viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Khối và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

Tại Quyết định số 1545-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 16/10/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận đồng chí Hoàng Thị Minh Thu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chúc mừng 02 cán bộ được phân công, điều động, nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng và mong 02 đồng chí với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời điểm Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bắt đầu tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đang nỗ lực khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu trên cương vị mới, 02 đồng chí phát huy tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, chỉ đạo, lãnh đạo để góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và khích lệ, động viên lực lượng thanh niên trong Khối sáng tạo, tích cực hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh và tham gia công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Khối sẽ đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Đức Tú bày tỏ cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban, đơn vị trong Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xác định rõ đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công, đồng chí Vũ Đức Tú hứa tiếp tục không ngừng rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

PV

.
.
.
.