.
.

Hội đồng bình chọn, khen thưởng đợt thi đua học tập và làm theo Bác

Thứ Sáu, 09/10/2020|09:47

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bình chọn, khen thưởng đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, khen thưởng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ  tịch Hội đồng bình chọn, khen thưởng, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng bình chọn, khen thưởng, đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị Đảng ủy Khối và cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối – Cơ quan thường trực Hội đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK, ngày 06/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 102-KH/ĐUK, ngày 26/5/2020 về tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020 của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã quán triệt, phát động, triển khai thực hiện; lập hồ sơ đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các bí thư chi bộ tiêu biểu theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng bình chọn, khen thưởng đã xem xét, đánh giá thành tích 46 tập thể và 56 cá nhân để lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đồng bình chọn, khen thưởng cũng xem xét 110 hồ sơ đề nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020, hồ sơ đề nghị tuyên dương các công trình trọng điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.