.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 15/05/2024|21:20

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo cấp Vụ các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Hội nghị.
 Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Vũ Trí Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Vũ Đức Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng hai đồng chí Vũ Trí Thắng và đồng chí Vũ Đức Tú được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu và Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn và tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững khí thế phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ra sức tích luỹ kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện phương pháp công tác, đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn, mở rộng các quan hệ công tác để đóng góp nhiều hơn cho việc nâng cao hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối
Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chúc mừng hai đồng chí tân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bổ sung hai đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, hiện Đảng uỷ Khối có đủ số uỷ viên Ban Thường vụ chuyên trách là Trưởng các ban theo Đề án mà Đại hội và Ban Chấp hành đã thông qua. Đây là thuận lợi căn bản để Đảng uỷ Khối đẩy mạnh các mặt công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV vào năm 2025. Thời gian tới, Đảng uỷ Khối sẽ tiếp tục kiện toàn các vị trí còn khuyết để phấn đấu bảo đảm cơ cấu, số lượng, tính đại diện của các khối, các lĩnh vực, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp, cộng tác tốt với các đồng chí tân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối để làm tốt hơn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế và Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư khóa XII một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế.

Các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03; cụ thể hóa Quy chế bầu cử, Hướng dẫn của Trung ương và ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền; công tác kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh; bài học kinh nghiệm về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng…

Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành văn bản để chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối thống nhất triển khai, cụ thể hóa, thực hiện phù hợp với thực tế của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, góp phần tạo thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và đại biểu dự đại hội.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng; nhất trí cao với các nội dung quy định trong Quy chế và hướng dẫn của Trung ương.

Các đại biểu thống nhất Quy chế Bầu cử trong Đảng đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối; đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ Khối thời gian qua.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo, gửi Ban Tổ chức Trung ương theo đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan tuyên giáo cấp trên. Bên cạnh đó rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy, cơ quan chuyên trách; sẵn sàng thành lập các tiểu ban và phân công chuẩn bị nội dung cho Đại hội và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới.

đ
Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.