.
.

Một số văn bản liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 30/06/2014|16:13

Ngày 26/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ra Thông báo thi tuyển cán bộ, công chức năm 2014.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng, gồm:

Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quy chế chung về việc tuyển dụng cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể;

Quy định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyển dụng cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

Sơ yếu lý lịch Mẫu 2C/TCTW-98. 

TCĐT ĐUK

 

.
.
.
.