.
.

Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra

Thứ Sáu, 07/02/2020|17:15

Trước những diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; ngày 7/2/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục có văn bản số 2189 - CV/ĐUK "về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra".

Cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm quy định về việc đảm bảo vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh.
Cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm quy định về việc đảm bảo vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh.

Theo Công văn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; ý thức việc "chống dịch như chống giặc", quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Toàn văn Công văn như sau: 

 TCĐT ĐUK

.
.
.
.