.
.
Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)
Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), sáng ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; một số đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối đã đến chúc mừng Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối.
.
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)
Ngày 26/3, Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối đã tặng hoa, chúc mừng Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023)
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2023), ngày 01/8, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.
.
Đoàn công tác của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/18
Từ ngày 22/5 - 27/5/2023, Đoàn công tác số 14 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có chuyến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/18.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 07/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 06/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 05/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối, Uỷ viên BTV Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Đoàn Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 03/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Đoàn Khối đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
.
.
.
.
.