.
.
Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống còn 0%
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
.
Quy chế tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 05/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Quy chế số 10 - QC/ĐUK về "tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương".
.
Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019) và 20 năm "Ngày dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2019).
.
Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
.
Đảng ủy Khối thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 71 - KH/ĐUK, ngày 24/07/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.
.
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn Giải Búa liềm vàng năm 2019
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, phương pháp viết bài tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2019
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 chỉ tiêu cán bộ, công chức năm 2019.
.
Kế hoạch tổ chức Hội thảo
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); sau khi thống nhất với Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản và Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
.
.
.
.
.
.