.
.
KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC (VÒNG 2)
Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020.
.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao biên soạn.
.
Ngày 01/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)
.
Ngày 03/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 140-HD/BTGTW tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)
.
Ngày 02/7, Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 88771-CV/BTGTW về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020).
.
Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
Ngày 5/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
.
Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Kế hoạch tổng kết đợt thi đua học tập, làm theo Bác và Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban Kế hoạch số 102 - KH/ĐUK về Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020.
.
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020
Ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 101 - KH/ĐUK về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối năm 2020.
.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
.
.
.
.
.
.