.
.
Một số điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ngày 18/10/2021, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
.
Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức
Ngày 11/10/2021, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Công văn số 503-CV/BTCĐUK về việc thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021, đối với 01 vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng
Ngày 5/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 300-CV/KTĐUK về việc tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948 - ngày 16/10/2021). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền để các đảng ủy trực thuộc triển khai, thực hiện.
.
Thủ tướng chỉ thị phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp chủ thể của quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp...
.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTW, ngày 19/8/2021của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyên Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền.
.
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
.
Kế hoạch số 58-KH/BTGTW thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại công văn số 1568/CV-VPTW, ngày 18/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc ký ban hành văn bản, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTGTW.
.
.
.
.
.
.