.
.
Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Kế hoạch tổng kết đợt thi đua học tập, làm theo Bác và Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban Kế hoạch số 102 - KH/ĐUK về Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020.
.
Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020
Ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 101 - KH/ĐUK về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ Khối năm 2020.
.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
.
Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.
.
Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW "về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị".
.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.
.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). Toàn văn bản Hướng dẫn như sau:
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
.
.
.
.
.