.
.
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Thông báo nhanh của Đoàn Chủ tịch về kết quả Đại hội.
.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư chúc mừng đến các doanh nghiệp và các đồng chí doanh nhân trong Khối.
.
Ngày 06/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 2566-CV/ĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.
Ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 9436-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.
.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/8/2020, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 3298-CV/BDVTW "về triển khai Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng".
.
Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-22/9/2020)
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.
.
Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW, ngày 07/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.
.
Ngày 28/7/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.
.
Ngày 05/8/202, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
.
.
.
.
.
.