.
.

Kế hoạch của Đảng ủy Khối tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019

Thứ Sáu, 26/04/2019|10:55

Ngày 19/4/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoach số 71-KH/ĐUK "Kế hoạch Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Toàn văn Kế hoạch như sau:

 TCĐT ĐUK

.
.
.
.