.
.

Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-22/9/2020)

Thứ Năm, 27/08/2020|16:30

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 12380-CV/VPTW, ngày 19/6/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

tranh cổ động 75 năm CMT8 QK 2-9
Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Tài liệu tuyên truyền gồm 2 phần:

Phần 1: Những chặng đường lịch sử và thắng lợi vĩ đại của đất nước ta từ năm 1945 đến nay với các dấu mốc: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Phần 2: Thành tựu nổi bật của đất nước sau 75 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2020) trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị triển khai các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi trong Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung Tài liệu.

TCĐT ĐUK

.
.
.
.