.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 01-2020

Thứ Năm, 02/01/2020|12:27

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ rõ, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018.

Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, cần đặc biệt chú ý 4 bài học kinh nghiệm quý. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và là năm ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019, trong đó tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế; về phát triển văn hóa, xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và về việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng,

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi. Năm 2020 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019!

Khẳng định vai trò của nhà nước với sự phát triển của doanh nghiệp

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp được tổ chức ngày 23/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự lớn mạnh của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của Nhà nước, ngược lại, sự yếu kém của doanh nghiệp chắc chắn có phần trách nhiệm của Nhà nước. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ kiến tạo phát triển sẽ phải không ngừng tìm cách giảm mức độ rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là rủi ro do thể chế, chính sách và nhũng nhiễu của bộ máy hành chính gây ra. Việt Nam ngày càng có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh, trở thành mũi nhọn tại một số ngành, lĩnh vực quan trọng, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước được củng cố, hiệu quả hơn với một chiến lược rõ ràng hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải gỡ những nút thắt, làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Phải tập trung xử lý để các loại hình doanh nghiệp Việt Nam tăng về số lượng, phát triển về chất lượng và bền vững.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam đảm nhận trọng trách mới

Năm 2020, trong bối cảnh đất nước ta vui mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đảm nhận đồng thời cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có Thông điệp, khẳng định: Quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra; thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước ta. Nhận thức rõ điều đó, chúng ta đã xác định chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đây là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm và khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè và cộng đồng quốc tế. Với thế và lực mới của đất nước sau gần 35 năm Đổi mới; với sức mạnh đoàn kết, ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; với sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước ASEAN, bạn bè và cộng đồng quốc tế, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, góp phần quan trọng vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 12/2019

Trong 2 ngày (26 và 28/12), tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2019.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019; Báo cáo kiểm điểm cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thảo luận, cho ý kiến đối với các Tờ trình về: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy Khối; Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; việc kiện toàn cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Tổng kết 14 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 13/4/2005 của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự giới thiệu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020; về công tác cán bộ đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam…và cho ý kiến một số nội dung khác.

Triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng, tổ chức các đảng ủy trực thuộc; các thành viên trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trao đổi, thảo luận và giải đáp một số vấn đề liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; qua Hội nghị này, các đảng ủy trực thuộc cần lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối cũng như của cấp mình về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện và yêu cầu cụ thể của đảng bộ.

Đảng ủy Khối tổ chức các Hội nghị Thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức về sự phát triển lý luận của Đảng và vai trò của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển đất nước

* Sáng 27/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức “Doanh nghiệp trong cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước” bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu (Hà Nội và TP.HCM) cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc; thành viên HĐTV/HĐQT, ban tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề. Nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đối với toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là trọng yếu, thường xuyên; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã phân tích “khát vọng” phát triển của các nền kinh tế khác nhau, vai trò của những doanh nghiệp hàng đầu châu Á; đồng thời thể hiện khát vọng và mục tiêu phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nói chung, trong đó kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện khát vọng phát triển Việt Nam.

* Ngày 6/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức với chủ đề: “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”, do PGS.TS Phạm Viết Thông - Tổng thư ký, Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, lý luận là một nội dung, một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng cầm quyền. Lý luận chân chính đều bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh đúng thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn. Trong hoạt động lãnh đạo của mình, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác tổng kết và phát triển lý luận qua từng giai đoạn, từng thời kỳ của cách mạng; đồng thời coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác tuyên truyền miệng. Những năm gần đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng về lĩnh vực công tác này. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo các doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt vị trí, vai trò then chốt của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế. Do đó, nắm vững và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về lý luận chính trị, về các chủ trương chính sách trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức là nội dung bồi dưỡng, cập nhật rất thiết thực cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối, đặc biệt trước thềm Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sinh hoạt chuyên đề khoa học về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chiều ngày 12/12, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay”.Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối; Chu Đình Động, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối cùng các thành viên Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã nghe đồng chí Sa Như Hòa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề khoa học “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay”. 

Phó Chủ tịch nước làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đầu tháng 12, đoàn công tác do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho biết những năm qua, VRG triển khai sâu rộng trong toàn ngành các phong trào thi đua của Trung ương phát động. VRG đã thực hiện tốt và có nhiều đóng góp trong chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp hội nhập và phát triển. Phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội, xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ cho NLĐ… Trong năm 2018, VRG đã đóng góp 35 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Ngoài những phong trào chung, mỗi đơn vị trực thuộc đều có những đóng góp riêng, mang tính đặc thù gắn với địa phương. Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị trực thuộc đã đóng góp hơn 300 tỷ đồng cho các công tác từ thiện - xã hội và các hoạt động cộng đồng. Với những thành tích nổi bật trong việc thực hiện các phong trào thi đua, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng 5 Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Bộ NN & PTNT tặng 9 Cờ Thi đua cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương lao động hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 và nhiều Cờ, Bằng khen của các cấp. Đặc biệt, trong Lễ kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, VRG đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo đáp ứng yêu cầu năng lượng phát triển kinh tế-xã hội và đời sống

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2019, Tập đoàn đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân với sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định. Chất lượng, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đảm bảo kế hoạch.

Bước sang năm 2020, Đảng ủy EVN đưa ra mục tiêu chính gồm: Tiếp tục chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng; phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.  Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo Tập đoàn điều hành tối ưu, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Tập trung lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện Nghị quyết Chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” có hiệu quả.

Đảng ủy NHCSXH Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHCSXH triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát.

Các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH được nâng cao. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những ngày lễ lớn trong năm với chủ đề “NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua “cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”. Với những kết quả đạt được, năm 2019, NHCSXH đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Ngân hàng.

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020 mà thành công sẽ là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ NHCSXH đặt mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số nền kinh tế

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phải giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số nền kinh tế, trong năm 2019, VNPT đã tập trung nguồn lực rất lớn cho lĩnh vực này và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nổi bật là việc triển khai thành công Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia, hai thành tố vô cùng quan trọng trong kiến tạo Chính phủ điện tử đã thể hiện vị trí tiên phong của VNPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ triển khai Chính phủ điện tử.

Trục liên thông văn bản quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 12/3/2019 bảo đảm kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương. Trục được kết nối đến các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 95/95 đơn vị, bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng, 31 Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh/thành phố, với hơn 1 triệu văn bản điện tử được gửi/nhận, trong đó gần 300.000 văn bản gửi đi và 700.000 văn bản đến, tiết kiệm 1.200 tỷ đồng/năm.

Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương đầu tháng 12/2019. Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến tại 63 tỉnh/thành phố, 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ. Đầu năm 2020, Chính phủ sẽ tích hợp thêm 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ. Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động sẽ giúp công khai, minh bạch thủ tục, qua đó chống cửa quyền, ngăn chặn tham nhũng vặt.

Theo tính toán của Văn phòng Chính phủ, việc đưa Cổng dịch vụ công quốc gia vào hoạt động sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm, con số này sẽ tăng lên, tỉ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, VNPT cũng tiếp tục đẩy mạnh đưa các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi trong triển khai Chính phủ, tổ chức/doanh nghiệp đi vào thực tiễn cuộc sống. Đến nay, bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã hiện diện tại 53 tỉnh/thành; phần mềm VNPT-iOffice trên toàn quốc đã tăng thêm 59% số cơ quan cấp tỉnh; giải pháp phòng họp không giấy tờ VNPT-eCabinet đã triển khai cho UBND TPHCM và gần 150 đơn vị; triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC cho các tỉnh Đà Lạt, Hà Nam, Kiên Giang và xúc tiến triển khai tại 20 tỉnh trọng điểm; triển khai giải pháp Du lịch thông minh gần 50 tỉnh/thành phố (tăng 20 tỉnh/thành phố). Hiện, gần 55% cơ sở y tế cũng đã sử dụng VNPT-HIS, gần 60% trường học sử dụng giải pháp vnEdu dịch vụ hóa đơn điện tử đạt khoảng 1.400.000 hóa đơn phát hành, tăng gấp đôi so với năm 2018.

Việc triển khai đồng bộ, chủ động nhiều giải pháp và kiên trì theo đuổi các mục tiêu chiến lược đề ra đã giúp VNPT đạt nhiều kết quả trong năm 2019. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để trong năm 2020, VNPT khẳng định vị thế dẵn dắt của mình trong chuyển đổi số nền kinh tế, tiến tới cùng Chính phủ xây dựng quốc gia số.

TKV hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019

Với việc chủ động điều hành giữa sản xuất và tiêu thụ trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2019 hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nhịp độ sản xuất cao được TKV đẩy lên ngay từ những ngày đầu năm và duy trì liên tục trong cả năm 2019, sản lượng than sản xuất của TKV đạt 40,5 triệu tấn. Đây là sản lượng than cao nhất Tập đoàn này đạt được kể từ năm 2014 đến nay. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên TKV thực hiện chuyển đổi mô hình từ sản xuất sang mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐU của Đảng ủy Tập đoàn. Kết thúc năm 2019, sản lượng than tiêu thụ của TKV đạt trên 44 triệu tấn, cao nhất tính từ 2014 đến nay. TKV cũng đã hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng dài hạn với các nhà máy điện của Tập đoàn EVN, PVN về cung cấp than, làm cơ sở để Tập đoàn chủ động trong công tác đầu tư phát triển sản xuất.

PVN tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Trong Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 do Vietnam Report công bố, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục dẫn đầu với 2 tên tuổi trong Top 10 Bảng xếp hạng (gồm: Công ty mẹ Tập đoàn đứng vị trí thứ 3 và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) ở vị trí thứ 7). Sự đánh giá cao của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đã khẳng định trở lại vị thế hàng đầu của PVN, tình hình kinh doanh và tài chính ổn định, cũng như triển vọng kinh doanh tích cực trong tương lai. Sự tín nhiệm này củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines ký kết Biên bản hợp tác chiến lược về quảng bá, xúc tiến du lịch

Ngày 24/12/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký Biên bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2020-2022 về quảng bá, xúc tiến du lịch với Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines. Việc ký kết Biên bản hợp tác chiến lược này là cơ sở quan trọng để hai bên phối hợp đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam ra thế giới, góp phần tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, chất lượng, phù hợp với thị hiếu khách hàng; mang đến cơ hội đi lại, du lịch thuận tiện cho người dân Việt Nam và du khách quốc tế, đặc biệt kết nối Việt Nam với thế giới gắn với các điểm đến mà Vietnam Airlines có đường bay trực tiếp. Nhiều hoạt động sẽ được hai bên phối hợp triển khai theo tinh thần Biên bản hợp tác bao gồm: tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu, trao đổi thông tin nghiên cứu thị trường… Với việc ký kết Biên bản này, Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines sẽ hợp tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước./.

Vietcombank trao tặng quà cho học sinh huyện nghèo Lào Cai

Tiếp nối chuỗi các hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo vùng cao, đoàn công tác của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa đi tặng quà cho các em học sinh tiểu học nghèo tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Giàng Phìn thuộc xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo tại địa phương, huyện Sa Pa hiện có 59 trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở (THCS), trong đó có 19 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 20 trường THCS với học sinh theo học chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy. Với địa hình đồi núi và ảnh hưởng khắc nghiệt bởi khí hậu, đặc biệt vào mùa lạnh, việc đến trường và học tập của các em học sinh còn rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, tại huyện Sa Pa có rất nhiều điểm trường được xây dựng để hỗ trợ học bán trú cho các em học sinh vùng cao tại những địa bàn xa, địa hình đi lại đèo đốc hiểm trở, đặc biệt khi các em đi học trong thời tiết mưa lũ, sương muối và giá lạnh. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương cùng các em học sinh nghèo nơi đây, Vietcombank đã trao tặng quà trị giá 300 triệu đồng cho các em học sinh nghèo huyện Sa Pa tại trường Phổ thông dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Tả Giàng Phìn. Theo lãnh đạo Vietcombank, các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, đặc biệt dành cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt luôn được Vietcombank quan tâm. Bên cạnh những chương trình quy mô lớn do Vietcombank phối hợp với các địa phương và các cơ quan thực hiện, từng cá nhân cán bộ Vietcombank cũng luôn ý thức và hàng ngày vẫn có những đóng góp cho các chương trình ý nghĩa, đồng thời dành thời gian trực tiếp tham gia các chương trình thiện nguyện, mang tình cảm, tấm lòng đến với người nghèo, với học sinh nghèo, mong muốn được góp sức chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp, nhân văn.

Agribank khẳng định sứ mệnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Năm 2019 được xem là năm bản lề Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chuẩn bị cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, và cũng là năm ghi dấu tăng tốc và bứt phá của Agribank sau 3 thập kỷ phát triển. Đến 30/11/2019, tổng tài sản đạt của Ngân hàng đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng. Doanh thu phí dịch vụ tiếp tục có kết quả tốt, lũy kế 11 tháng đạt gần 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.700 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Agribank tiếp tục khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2019 Agribank được đánh giá ở vị trí 142/500 Ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản (theo The Asian Banker) và nằm trong Top 10 các ngân hàng Việt Nam lọt vào danh sách 500 ngân hàng có bảng cân đối tài chính mạnh nhất khu vực.

Đoàn Thanh niên MobiFone đi đầu tham gia “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”

Xác định rõ việc “học tập và làm theo lời Bác” là trọng tâm và xuyên suốt, bằng những nội dung thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đoàn viên, trong năm 2019, tuổi trẻ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã đóng góp 651 sáng kiến, đề tài và đăng ký đảm nhận 66 công trình thanh niên, không những quảng bá hình ảnh MobiFone đến gần với khách hàng mà còn làm lợi cho Tổng công ty hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, tuổi trẻ Tổng công ty cũng tích cực tham gia đóng góp ý tưởng cho “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”. MobiFone là đơn vị dẫn đầu toàn Khối với hơn 2.100 ý tưởng được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối DNTW đánh giá cao. Đoàn thanh niên Tổng công ty có 1 sản phẩm thuộc top 10 sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất và 4 sản phẩm trong top 30 sản phẩm được vinh danh là Công trình sáng tạo tiêu biểu Khối DNTW giai đoạn 2017 - 2019.

Trong năm 2020, tuổi trẻ MobiFone sẽ tiếp tục mang nhiệt huyết vào trong mỗi chương trình, hành động, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ vững chất lượng lượng mạng lưới, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

III - TIN THAM KHẢO

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp (VELP)

Từ ngày 02 - 09/12/2019, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp (VELP) năm 2019 tại Đại học Harvard, Mỹ. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng, bộ, ngành Trung ương.

VELP là chương trình trao đổi chính sách cao cấp được bắt đầu từ năm 2008 theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại học Harvard, là một kênh trao đổi, tham vấn và thảo luận chính sách hữu ích giữa các lãnh đạo Việt Nam và các giáo sư Đại học Harvard cũng như những chuyên gia hàng đầu thế giới. Tính đến nay, đã có 07 chương trình VELP được tổ chức với khoảng 90 lượt cán bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tham dự. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại Chương trình VELP đã có những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển của kinh tế Việt Nam, cũng như đóng góp cho mối Quan hệ Đối tác toàn diện Việt– Mỹ thời gian qua. Chương trình VELP 2019 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo, Mở cửa và An ninh số” tập trung vào các nội dung phát triển nền kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ, tăng cường an ninh mạng cũng như trao đổi triển vọng kinh tế toàn cầu, tái cơ cấu công nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, các thách thức về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kết nối với Hội nghị của Trung ương tại 1 điểm cầu chính, 5 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc và 203 điểm cầu thuộc các đảng ủy cơ sở với hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Forbes Việt Nam lần đầu công bố 100 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam

Ngày 30/12, Forbes Việt Nam công bố danh sách "100 công ty đại chúng lớn nhất". Đây là lần đầu tiên Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam. Theo thống kê của Forbes Việt Nam, sàn HSX có 65 đại diện, UPCOM có 23 đại diện, HNX có 7 đại diện, còn lại là các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. Danh sách "100 công ty đại chúng lớn nhất" đánh giá quy mô doanh nghiệp dựa trên 4 tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa theo phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ). Khác với danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất” (đối tượng các doanh nghiệp niêm yết tại HSX và HNX), danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” mở rộng phạm vi tới các doanh nghiệp giao dịch trên UPCOM và công ty đại chúng chưa niêm yết.

Các doanh nghiệp như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Vingroup chia nhau các vị trí dẫn đầu của danh sách. Đặc biệt tốp 10 ghi nhận dấu ấn của khối doanh nghiệp tư nhân khi chiếm 5/10 vị trí. Các doanh nghiệp tư nhân lớn như Vingroup, Hòa Phát, Techcombank, VPBank, THACO, Masan Group… có thứ hạng cao trong danh sách. Nhiều thành viên các tập đoàn kinh tế tư nhân như Vingroup, Masan Group, FPT có mặt trong danh sách bên cạnh sự có mặt của nhiều tập đoàn lớn, tổng công ty Nhà nước cổ phần hóa.

Với đặc thù ngành, lĩnh vực ngân hàng chiếm tỉ lệ áp đảo với 22 đại diện, trong đó chiếm 6 vị trí trong tốp 10. Tiếp theo sau là các ngành dầu khí, bất động sản, bán lẻ. Trong danh sách, Petrolimex là quán quân về doanh thu với 8,35 tỷ USD, Vietcombank là quán quân về lợi nhuận sau thuế với 636 triệu USD. Trong khi đó, với 57 tỷ USD, Ngân hàng BIDV giữ vị trí quán quân về tổng tài sản và Vingroup dẫn đầu về giá trị vốn hóa với giá trị đạt xấp xỉ 16,5 tỷ USD (báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2018).

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Ngày 10/12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020. 

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Ngày 04/12, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

----------------

.
.
.
.