.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2019

Thứ Hai, 04/11/2019|02:42

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau 6 ngày làm  việc, chiều ngày 12/10, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng - Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển.

Đối với việc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020), nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong thời gian tới, là điều kiện để xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị ASEAN 35

Sáng 3/11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 35. Phát biểu khai mạc Hội nghị có chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”, Thủ tướng Thái Lan Chan-ô-cha nhấn mạnh những thành tựu ASEAN đạt được năm nay với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” góp phần hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, không bỏ lại ai phía sau và hướng tới tương lai.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm rõ ràng, nhất quán của Việt Nam đối với Biển Đông; đồng thời nhấn mạnh cần đẩy mạnh các nỗ lực ở cả cấp độ song phương và đa phương đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, không để lặp lại các hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Chiều 03/11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc lần thứ 10, Liên Hợp Quốc bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, giải quyết các bất đồng bằng đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Sáng 21/10, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối năm, theo chương trình, Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020; đồng thời, xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 10/2019

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến đối với các nội dung Tờ trình về: việc điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương án kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; về đề xuất Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; việc bổ sung Thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; việc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở. 

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016 - 2019); Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Khối; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014. Cho ý kiến về công tác cán bộ tại một số đảng ủy trực thuộc và các nội dung khác.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18, sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 của Đảng bộ Khối và thực hiện các nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Thực hiện quy trình công tác cán bộ, Hội nghị đã thảo luận và giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bước 5); Thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Bổ sung Thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Trong tháng 10/2019, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Báo cáo với Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho biết, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty. Từ đầu nhiệm nhiệm kỳ đến nay, Tổng công ty liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó chú trọng xây dựng đề án nhân sự cấp ủy phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW

Sáng ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW  tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các chi bộ và đảng viên; xây dựng, ban hành văn bản cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện trong Đảng bộ. Nhận thức rõ nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm, chú trọng hơn đến việc nắm tình hình, diễn biến tư tưng, xem xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên về chính trị hiện nay; thực hiện tốt công tác phối hợp, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi giới thiệu cán bộ vào cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp ủy tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác cán bộ trong tình hình mới.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2019

Sáng ngày 16/10, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019.

09 tháng năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra 626 tổ chức đảng và 4128 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 626 tổ chức đảng và 3932 đảng viên theo chương trình đề ra; thi hành kỷ luật khiển trách đối với 01 tổ chức đảng. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 39 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 459 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 518 tổ chức đảng, 1505 đảng viên; thi hành kỷ luật 129 trường hợp; giải quyết tố cáo đối với 06 đảng viên; giải quyết khiếu nại hình thức kỷ luật đảng của 01 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 597 tổ chức đảng và 2204 đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là khâu yếu, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra đã từng bước được khắc phục; công tác nắm tính hình dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề về “việc thực hiện hợp nhất Cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 23/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Trung ương “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền, tham mưu thực hiện việc xem xét, xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng nhấn mạnh việc chủ động tham mưu Đảng ủy Khối thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. 

Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, đại diện thường trực Đảng ủy, Trưởng cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên giáo, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, thành lập Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch công tác; hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký của các đảng ủy trực thuộc. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã trao đổi phương pháp, truyền đạt kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Qua đó nhằm giúp các thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký, đội ngũ báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35 tại các đảng ủy trực thuộc. Các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo viên của Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng cung cấp một số thông tin thời sự về tình hình Biển Đông và tình hình thế giới.

100% số xã, 99,47% số hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn yêu cầu “cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn”. Trong hơn 10 năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đầu tư hơn 89.200 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay ODA của các Tổ chức quốc tế và vốn đối ứng của EVN để cải tạo, nâng cấp và phát triển điện nông thôn. Tỷ lệ số xã có điện tăng từ 98,6% (năm 2010) lên 100% (năm 2018) và số hộ dân có điện sử dụng tăng từ 97,31% tương ứng 19 triệu hộ (năm 2010) lên 99,47% tương ứng 27,41 triệu hộ (6/2019).  Việc đầu tư phát triển điện nông thôn trong 10 năm qua đã thay đổi đáng kể, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, du lịch, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nông thôn.

Trong thời gian tới, EVN chú trọng vào công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Nghiên cứu đầu tư cấp điện với dạng năng lượng khác như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện nhỏ, kết hợp mặt trời ắc qui… đối với các thôn bản chưa có điện, đó là những nơi dân cư phân bố thưa thớt, quá xa nguồn điện, suất đầu tư cao không thể cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia.

Tập đoàn Cao su cần hướng đến một tập đoàn kinh tế quy mô lớn

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019) tổ chức tại Công ty Cao su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nhấn mạnh những thành tựu của ngành cao su trong phát triển kinh tế đất nước, theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, kể từ khi cây cao su được trồng ở Việt Nam, đến nay cả nước có khoảng 1 triệu ha cao su, phân bố từ Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và miền núi phía bắc. Đóng góp của ngành cao su vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước là rất lớn. Năm 2018, ngành cao su xuất khẩu 1,56 triệu tấn cao su các loại, xếp thứ 3 thế giới. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên đạt 2,1 tỷ USD. Tính cả các mặt hàng liên quan, giá trị xuất khẩu lên đến hơn 6,6 tỷ USD. Qua đó, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Không chỉ phát triển trong nước, ngành cao su Việt Nam còn đầu tư phát triển cao su ở Lào và Campuchia. Đến nay, chương trình bước đầu khẳng định được hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 3 nước Đông Dương.

Phó Thủ tướng yêu cầu ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu khẳng định là một tập đoàn kinh tế công - nông nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam và khu vực trên quan điểm phát triển bền vững, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế  - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

*Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam; tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 9 Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Bốn tập thể thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Vietnam Airlines phải nâng tầm hàng không Việt và cạnh tranh quốc tế

Vừa qua, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã dự lễ đón chiếc máy bay thứ 100 (là chiếc Boeing 787-10) trong đội tàu bay của Vietnam Airlines (VNA). Là loại tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay, dòng máy bay này đã góp phần gia tăng sản lượng đáng kể cho VNA khi chỉ trong vòng 2 tháng, 2 chiếc Boeing 787-10 đầu tiên của hãng đã thực hiện gần 140 chuyến bay, vận chuyển an toàn tuyệt đối hơn 83.000 lượt hành khách trên các đường bay giữa Hà Nội-TPHCM và Việt Nam-Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và lưu ý VNA, số lượng máy bay chỉ là một trong những yếu tố cấu thành sức mạnh của hãng hàng không. Chất lượng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ ngày càng nâng cao của đội ngũ phi công, tiếp viên, cán bộ, nhân viên ở tất cả các khâu, các mắt xích trong toàn bộ quá trình hoạt động cũng là những yếu tố then chốt nhất đối với sự phát triển hiệu quả, bền vững và thành công của VNA.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam lớn mạnh sau 25 năm

Hiện nay, sản lượng than sản xuất bình quân hằng năm của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt từ 40-45 triệu tấn, tăng gấp 7 lần với khi thành lập doanh nghiệp vào năm 1994. TKV đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng khai thác, đảm bảo an toàn lao động và đặc biệt là tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước. Việc cơ giới hoá, tự động hoá cũng được đẩy mạnh áp dụng vào các khâu thông gió và kiểm soát khí mỏ, thoát nước trong hầm lò. Tập đoàn đã đầu tư các loại ô tô vận tải chở đất đá có tải trọng lên đến 130 tấn, khai thông các mỏ lộ thiên để tạo ra những khai trường lớn hơn; đẩy mạnh hiện đại hóa khâu sàng tuyển, dịch vụ cung ứng than...

Trong công nghiệp khai thác khoáng sản, TKV đã đầu tư đồng bộ các tổ hợp khai thác đến chế biến kim loại bao gồm: Alumina, đồng, chì, kẽm, thiếc, gang thép, cromit và các kim loại khác. Mỗi năm, Tập đoàn sản xuất trên 11.000 tấn đồng tấm, 11.000 tấn kẽm thỏi, 180.000 tấn phôi thép. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công hai dự án thí điểm khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, TKV đã đặt nền móng cho nền công nghiệp mới của Việt Nam, đó là ngành công nghiệp chế biến alumin - nhôm.

Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao. Tiền lương bình quân của người lao động hiện nay đạt trên 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,6 lần so với khi thành lập. Năm 2018, TKV có 792 thợ mỏ có thu nhập cao trên 300 triệu đồng và đã bắt đầu có nhiều thợ mỏ đã có mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Vietcombank khai trương hoạt động Văn phòng đại diện tại Mỹ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức khai trương hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD) tại New York, Mỹ. Trụ sở VPĐD của Vietcombank được đặt tại Phòng 1428, tòa nhà One Rockefeller Plaza, thuộc khu Trung tâm Manhattan, Thành phố New York (Tiểu bang New York, Mỹ). Trước đó, ngày 17/6/2019, Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York đã ban hành giấy phép hoạt động cho VPĐD của Vietcombank sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập vào ngày 26/10/2018.

Đây là VPĐD đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam được chính thức hiện diện tại thị trường Mỹ. Sự kiện này đã khẳng định vị thế và là bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank trong mục tiêu vươn tầm ra khu vực và thế giới. VPĐD của Vietcombank tại Mỹ chính thức khai trương đã bổ sung vào mạng lưới hoạt động tại nước ngoài của Vietcombank gồm: Công ty tài chính tại Hồng Kông - Trung Quốc; Công ty chuyển tiền tại Mỹ; Văn phòng đại diện tại Singapore; Ngân hàng con tại Lào. Ngoài ra, trong tháng 10/2019 Vietcombank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập Chi nhánh tại Australia.

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Chiều 29/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Theo Quyết định số 1816 /QĐ-BTTTT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vietnam Post giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trước đó, tháng 9/2019, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cũng tại buổi Lễ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Vietnam Post giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuyên dương 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và 30 công trình, sản phẩm xuất sắc của tuổi trẻ Khối DNTW

Chiều ngày 29/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ I. Giải thưởng có gần 120 sản phẩm dự thi, với sự tham gia của trên 250 tác giả và đồng tác giả thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Theo đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm tham gia Giải thưởng đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ I phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, nhiều sáng kiến, phần mềm, đề tài được xây dựng công phu trên nền công nghệ cao, phức tạp, đảm bảo tính khoa học, tính sáng tạo, hiệu quả. Điểm đặc biệt trong Giải thưởng năm nay, là các sản phẩm được kiểm nghiệm từ thực tế, tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất và đã mang lại hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã trao giải thưởng cho 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất và tuyên dương 30 công trình, sản phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao và biểu dương Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ sáng tạo" cùng Lễ trao giải thưởng "Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp". Đồng chí kỳ vọng các sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong Khối sẽ ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính ứng dụng cao hơn. Lễ trao giải thưởng "Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp" phải trở thành hoạt động thường niên, qua đó kịp thời động viên, tạo động lực mạnh mẽ và khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tiến trình phát triển doanh nghiệp, dựng xây đất nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để đoàn thanh niên phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp; tạo cơ chế, chính sách, môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các công trình, ý tưởng sáng kiến, đổi mới sáng tạo và coi đây là nội dung quan trọng tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

III - TIN THAM KHẢO

Xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35.

Theo Hướng dẫn, Ban thường vụ cấp ủy các cấp lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị vá các văn bản liên quan phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện và yêu cầu cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên; dự báo bối cảnh, tình hình, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Bám sát quy định của Trung ương và trên cơ sở nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch), cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ nhất, lớp thứ hai) năm 2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học chúc mừng 95 đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập; nhấn mạnh, các học viên là nguồn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược khóa XIII, là những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong các nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn lao và sự chỉ đạo sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học. Lớp học diễn ra nghiêm túc, bảo đảm 44 nội dung chuyên đề, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội Đảng, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Qua đó, các học viên được cập nhật kiến thức mới, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, nhận thức tư duy và phương pháp luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống cụ thể... Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt loại giỏi, xuất sắc.

Mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo

Chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sáng 16/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách DNNN. Thủ tướng nêu rõ, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta. Trước thách thức của thời đại mới, cạnh tranh khốc liệt, toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại, sự biến động nhanh của thị trường trong nước, quốc tế, của khoa học công nghệ, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cũng cần đổi mới, cải cách kịp thời hơn để bảo đảm vai trò tiên phong và chủ lực của mình. Bộ máy điều hành, hệ thống quản trị phải được kiện toàn, nâng cấp thông qua áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại. Chính vì vậy, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty, kể cả hệ thống chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh thực hiện chiến lược cần phải đặt ra. Phải đi đầu trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ. Phải chủ động hơn nữa trong hội nhập, vươn ra cạnh tranh quốc tế, vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập kết nối với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Ngày 3/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019 tại đây.

.
.
.
.