.
.
Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II năm 2019, sáng 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.
.
Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cuối năm 2017
Vừa qua, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017.
.
Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
.
Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp
Sáng 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp".
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định điều động cán bộ
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc điều động cán bộ lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
.
Công bố và trao các Quyết định phân công, điều động cán bộ
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc phân công, điều động cán bộ lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.
.
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2015) và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.
.
3 Thứ trưởng nghỉ hưu từ 1/10/2013
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với 3 Thứ trưởng của các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp.
.
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ngày 5/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân được Đoàn Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương và bầu giữ chức Chủ tịch khóa VII thay ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách.
.
.
.
.
.
.