.
.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.
.
Hội nghị góp ý kiến tham gia vào Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hằng năm
Ngày 26/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hằng năm. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
.
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống "chạy chức, chạy quyền". Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
.
Ngày 28/01/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
.
Ngày 27/12/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ.
.
Công tác thẩm định nhân sự phải bảo đảm đúng quy trình, thận trọng, chặt chẽ, chính xác
Chiều ngày 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phối hợp công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và công tác nhân sự của Trung ương.
.
Hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ
Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đặng Hùng Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
.
Bộ Chính trị Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.
.
.
.
.
.
.