.
.
Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
Kiên Giang phối hợp tốt với các doanh nghiệp Nhà nước trong công tác xây dựng Đảng
Ngày 27/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với cấp ủy địa phương tỉnh Kiên Giang.
.
Khảo sát tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng
Ngày 26/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang về kết quả thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định số 61 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.
.
Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí, đánh giá xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí, đánh giá xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024.
.
Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng Quý I/2024 và tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập và giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024.
.
Căn cứ Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xét đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba đối với đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có nhiều cống hiến trong công tác tại Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/ĐUK, ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đợt 2 năm 2023. Theo đó, Hội đồng Kiểm tra, Sát hạch Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kiểm tra, sát hạch và ra thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đợt 2 năm 2023.
.
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng 04 công chức bằng hình thức tiếp nhận công chức về làm việc tại Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Cơ quan Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
.
.
.
.
.