.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyển dụng cán bộ, công chức
Ngày 11/10/2021, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Công văn số 503-CV/BTCĐUK về việc thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021, đối với 01 vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy Khối.
.
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 16/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 28-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Tiếp tục lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 126 về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng
Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp thu ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng", tại 20 điểm cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức. Vị trí cần tuyển dụng: 01 cán bộ để giới thiệu bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối; 01 chuyên viên Cơ quan Đoàn Thanh niên Khối.
.
Ngày 12/4/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
.
Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bằng hình thức trực tuyến tới 28 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối.
.
Khảo sát việc thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
.
Kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I-2021
Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp và triển khai các nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
.
Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
.
.
.
.
.
.