.
.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Dự hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng tập thể cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức, công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 12/7, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Hoàng Giang, Trưởng Ban Tổ chức; Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.
.
Tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm
Chiều ngày 28/5, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm (VTVL) trong cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn kế hoạch và đề cương:
.
Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II năm 2019, sáng 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.
.
Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cuối năm 2017
Vừa qua, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017.
.
Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 ngành Tổ chức xây dựng Đảng các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
.
Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp
Sáng 13/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp".
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định điều động cán bộ
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc điều động cán bộ lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
.
.
.
.
.
.