.
.
Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngày 19/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
.
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Sáng 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
.
Vai trò của tổ chức Đảng doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vai trò rất quan trọng.
.
Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Dự hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng tập thể cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức, công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 12/7, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Hoàng Giang, Trưởng Ban Tổ chức; Hồ Xuân Trường, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.
.
Tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm
Chiều ngày 28/5, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm (VTVL) trong cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng tải toàn văn kế hoạch và đề cương:
.
Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý II năm 2019, sáng 20/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.
.
.
.
.
.
.