.
.

Danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015

Thứ Bảy, 26/11/2011|20:56

 

Theo Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 08/09/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm 39 đồng chí: 1 đồng chí Chủ tịch Hội đồng; 5 đồng chí Phó Chủ tịch; 1 đồng chí Tổng Thư ký và 32 đồng chí Uỷ viên Hội đồng. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2015
 (Ảnh: HH)
 


Danh sách cụ thể như sau:

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Đồng chí Tiến sĩ Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội đồng:

1- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

2- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền (Vũ Hiền), Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

4- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

5- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

6- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng.

Các uỷ viên Hội đồng:

1- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

2- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

3- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

5- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

6- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quang Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương khoá X.

7- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

8- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

9- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ nguyễn Văn Thạo, Trợ lý Chủ tịch nước.

10- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế học Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

11- Đồng chí Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

12- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

13- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

14- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

15- Đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

16- Đồng chí Tiến sĩ Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương khoá X.

17- Đồng chí Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18- Đồng chí Thạc sĩ Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

19- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

20- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá thông tin thuộc Bộ Vãn hoá, Thể thao và Du lịch.

21- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

22- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, Giáo sư trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

23- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

24- Đồng chí Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII của thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương khoá X.

25- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng.

26- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân.

27- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

28- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Phó Viện trưởng Viện Chính trị học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

29- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

30- Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính.

31- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

32- Đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Giáo sư trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội.

 
Hiền Hoà (Nguồn: Quyết định số 35-QĐ/TW)
.
.
.
.