.
.

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2018

Thứ Hai, 09/07/2018|11:36

Từ ngày 04 đến 05/7 tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn trong Khối. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 200 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, với chủ đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo năm 2018.
Các cơ sở Đoàn trực thuộc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo năm 2018.

Công tác tuyên truyền giáo dục được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, nhận thức chính trị trong Đoàn viên, thanh niên trong Khối đạt nhiều kết quả cao. Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xung kích đảm nhận 647 công trình, phần việc thanh niên các cấp; thực hiện 630 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất; tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 20,8 tỷ đồng; giới thiệu cho Đảng 1.374 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, qua đó có 910 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW truyền đạt, trao đổi các nội dung kỹ năng công tác của cán bộ Đoàn cho đoàn viên thanh niên.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW truyền đạt, trao đổi các nội dung kỹ năng công tác của cán bộ Đoàn cho đoàn viên thanh niên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018 Ban Thường vụ Đoàn Khối tập trung đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên, với các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức Diễn đàn Sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương; Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt và đối thoại với các thủ lĩnh Đoàn của phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Khối; Tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi. Các Đoàn trực thuộc thi đua thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” và đảm nhận công trình thanh niên; triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội nghị chuyên đề về: công tác phát triển đảng viên trẻ; trao đổi nghiệp vụ công tác Đoàn trong Doanh nghiệp; sáng tạo khởi nghiệp; đăng ký đảm nhận công trình thanh niên; thanh niên với cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4...

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW trao Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối trao Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ năm 2018.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, học viên được các đồng chí Thường trực Đoàn Khối truyền đạt, trao đổi các nội dung nghiệp vụ và kỹ năng công tác của cán bộ Đoàn; nghe đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên cục trưởng cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chuyện chuyên đề về Biển đảo.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW trao Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018.
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Đoàn Khối trao Chứng nhận cho các đồng chí cán bộ Đoàn hoàn thành Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018.

Việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Kết thúc đợt tập huấn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 137 đồng chí.

Ban Tuyên giáo Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

 

.
.
.
.