.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 11/2023
Ngày 08/11/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 11/2023.
.
Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Ngày 20/10, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ, công chức, nhân viên nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 10/2023
Ngày 09/10/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 10/2023.
.
Ngày 22/9, Hội đồng thi tuyển dụng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Thông báo số 25-TB/HĐTD về kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối, đợt 1 năm 2023.
.
Tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đợt 1 năm 2023
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối, đợt 1 năm 2023 nhằm tuyển dụng bổ sung công chức có trình độ chuyên môn về công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023
Ngày 12/9/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu chúc mừng.
.
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cơ quan, Đảng uỷ, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cơ quan, Đảng uỷ, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối.
.
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối trong những năm còn lại của nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Công Đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023
Sáng 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
.
.
.
.
.
.