.
.

Đảng ủy Vinataba triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 cho cán bộ chủ chốt và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018

Thứ Hai, 23/04/2018|12:42

Trong các ngày 20-21/4, tại Phú Thọ, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018 tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; GS.Hoàng Chí Bảo cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Vinataba, có các đồng chí: Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện HĐTV, Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các ban, đơn vị, Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã nghe GS.Hoàng Chí Bảo trao đổi, quán triệt và làm rõ các nội dung quan trọng của Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó đã tạo được sự nhất trí cao trong toàn Chi/Đảng bộ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp nhận thức sâu sắc hơn về ý thức trách nhiệm, giải quyết công việc chu đáo và hiệu quả hơn; lề lối, phong cách làm việc được sửa đổi tiến bộ; tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong đơn vị ngày càng được thể hiện rõ; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong Đảng được tăng cường và củng cố,… những kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

GS.Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung quan trọng của Chỉ thị 05
GS.Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung quan trọng của Chỉ thị 05

Đồng chí yêu cầu, sau Hội nghị này, các Chi/Đảng bộ cần tiếp thu đầy đủ và bám sát những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 để cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả công việc được giao; sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị, xác định rõ những việc cần làm ngay.

Cùng ngày, Đảng ủy Vinataba đã triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018. Báo cáo tổng kết năm 2017 cho thấy, năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.930 tỷ đồng, vượt 25,2% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016. Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh ngành thuốc lá có nhiều cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty đang tập trung thực hiện cổ phần hóa các công ty trực thuộc và chuẩn bị cho cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Bước sang năm 2018, dự báo tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ cạnh tranh trong ngành thuốc lá trong nước tiếp tục diễn ra mạnh mẽ; tình trạng buôn bán thuốc lá lậu tại một số địa phương có thể tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không được đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, đồng bộ và liên tục; thuốc lá điện tử, sản phẩm thay thế thuốc lá dần xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam trong khi Nhà nước chưa có quy định quản lý, kiểm soát; khách hàng xuất khẩu thuốc lá điếu chủ lực của Tổ hợp Tổng công ty tiếp tục có xu hướng dịch chuyển đối tác sản xuất; vùng nguyên liệu thuốc lá nội địa có xu hướng thu hẹp.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Để phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, năm 2018, Đảng ủy Vinataba tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty giữ vai trò đầu mối sắp xếp các doanh nghiệp thuốc lá theo chủ trương của Nhà nước; giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất thuốc lá. Tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa theo đúng tiến độ, quy trình quy định. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị phù hợp với tình hình mới sau khi cổ phần hóa. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững; hoàn thành tốt nhiện vụ sản xuất kinh doanh do Bộ Công thương giao; bảo đàm việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%, kết nạp trên 80 đảng viên mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tình với báo cáo kết quả năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Vinataba. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng công ty rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tiếp tục có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh mà Đại hội đại biểu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Trần Thị Hoàng Mai
Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Trần Thị Hoàng Mai báo cáo kết quả năm 2017

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy Tổng công ty năm 2018; chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả côn tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, công tác thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty theo phương án và lộ trình phê duyệt, xây dựng bộ máy khi chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty cổ phần.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen và Đảng ủy Tổng công ty tặng Giấy khen; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân.

Sáng 21/4/2018, nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương  năm Mậu Tuất 2018, đoàn Đảng bộ Tổng công ty  tổ chức dâng hương tại đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Trong không khí thành kính và trang nghiêm, thể hiện đạo lý truyền thống  "Uống nước nhớ nguồn", đại diện các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã báo cáo trước anh linh tổ tiên các thành tích trong sản xuất kinh doanh  thời gian qua và công tác xây dựng toàn Đảng bộ trong sạch, thực sự đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo đơn vị và nguyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, thiết thực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các cá nhân
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các cá nhân
Trao bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể và cá nhân
Trao bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tập thể và cá nhân
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Kiều Vân

.
.
.
.