.
.

6 tháng đầu năm 2018, doanh thu TKV ước đạt 62.570 tỷ đồng

Thứ Bảy, 16/06/2018|13:25

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 62.570 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 1.500 tỷ đồng. Toàn Tập đoàn hoàn thành từ 52-57% kế hoạch năm; tất cả các khối kinh doanh đều có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.

Theo đó, trong 6 tháng qua, than nguyên khai sản xuất được 20,27 triệu tấn, đạt 57% kế hoạch; than tiêu thụ đạt 21,60 triệu tấn, đạt 60% kế hoạch; trong đó, trong nước đạt 20,7 triệu tấn; xuất khẩu than đạt 900 nghìn tấn. Ngoài ra, sản phẩm Alumina đạt 660 nghìn tấn, đạt 54% kế hoạch; đồng tấm đạt 6.200 tấn, đạt 52%; tinh quặng sắt đạt 72.500 tấn,... Sản xuất điện đạt 5,1 tỷ Kwh, đạt 55% kế hoạch năm. 

Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp cũng hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó, sản xuất thuốc nổ đạt 35.500 tấn, đạt 58% kế hoạch; cung ứng thuốc nổ đạt 51.500 tấn, đạt 53% kế hoạch. Bên cạnh đó, việc triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ.

Từ nay đến cuối năm, TKV tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường, tiếp tục phát huy và giữ vững nhịp độ sản xuất như hiện nay. Đồng thời rà soát lại năng lực sản xuất các khu vực khai thác, nâng cao năng suất, sản lượng, sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo đủ nguồn hàng cho tiêu thụ. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó, than nguyên khai sản xuất 36,56 triệu tấn; than tiêu thụ 38,0 triệu tấn (trong nước 36,1 triệu tấn và xuất khẩu 1,9 triệu tấn); than nhập khẩu dự kiến 500 nghìn tấn; Alumin 1,23 triệu tấn; kẽm thỏi 11 nghìn tấn; phôi thép 190 nghìn tấn; sản lượng phát điện thương mại 9,35 tỷ Kwh; vật liệu nổ 61 nghìn tấn,... 

Phấn đấu tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 116,90 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2017; nộp ngân sách kế hoạch năm 14,50 nghìn tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. 

Bên cạnh đó, TKV tiếp tục tập trung sản xuất, chế biến than đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt là than cho sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tích cực áp dụng cơ giới hoá, tự động hoá, đồng bộ dây chuyền sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; siết chặt công tác quản lý an toàn, môi trường, an ninh trật tự ranh giới mỏ và cải cách các chế độ chính sách, tiền lương nhằm động viên người lao động, đặc biệt là thợ lò, thợ kỹ thuật bậc cao,...

P.V

.
.
.
.