.
.

Đảng bộ VPI kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 06/02/2020|18:06

Ngày 3/2/2020, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP. HCM.

Tham dự chương trình có TS. Phan Ngọc Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp PVN cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên VPI.

Tại Lễ kỷ niệm, cán bộ, đảng viên VPI đã ôn lại chặng đường oanh liệt, vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại đoàn kết dân tộc”. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam từ vị trí nô lệ, thuộc địa, trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, làm nên những thắng lợi quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Từ đó, cán bộ, đảng viên VPI càng thêm tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng hiện nay do Đảng lãnh đạo: Bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước; chống giặc nội xâm là tham nhũng và phai nhạt lý tưởng cách mạng; xây dựng nền kinh tế với cơ cấu dịch chuyển vào những lĩnh vực có giá trị cao, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TS. Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VPI đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).
TS. Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VPI đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Theo TS. Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VPI, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, VPI và PVN sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo có 3 nguy cơ lớn gồm: giảm tốc, tăng trưởng chậm và những rủi ro bất định. Nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, VPI tiếp tục kiên trì triển khai đồng bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp gắn với tái tạo Văn hóa Petrovietnam; tăng cường công tác “tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân” và “đồng cảm, hợp tác”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... thi đua phấn đấu “Về đích trước” các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong số 5 giải pháp trọng tâm, VPI tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng các chi bộ và Đảng bộ VPI trong sạch, vững mạnh,...

TS. Nguyễn Anh Đức cho biết, VPI sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, triển khai công tác chuyển đổi số, đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia, thuê chuyên gia giỏi để đào tạo và tạo các sản phẩm có giá trị cao; xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức, coi đây là tài sản lao động trí tuệ của hơn 40 năm hình thành và phát triển VPI và các năm tiếp theo mà các thế hệ khoa học dầu khí để lại cho mai sau; tăng cường kết nối, hợp tác, liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

P.V

.
.
.
.