.
.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thứ Ba, 05/01/2021|14:54

Ngày 04/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự, có đại diện lãnh đạo các Vụ Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có các đồng chí: Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng những nội dung cụ thể trong chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy EVN đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời đối thoại, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, đồng thời tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, hoàn thành Công trình Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 và được Đảng ủy Khối vinh danh là 01 trong 07 công trình tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng; sinh hoạt chi bộ được duy trì theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong năm 2020 đã kết nạp được 130 đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và lý luận chính trị được Đảng ủy triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định của đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và triển khai hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ kịp thời những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng giá trị hơn 247,2 tỷ đồng. Công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, phản ánh được những giá trị tốt đẹp của EVN tới khách hàng sử dụng dịch vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành trao Giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc có thành tích xuất sắc năm 2020.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành trao Giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão lũ và đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhu cầu điện năm 2020 tăng trưởng thấp hơn so kế hoạch năm. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 246,5 tỷ kWh, bằng 94,3% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2019. Điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 216,0 tỷ kWh, bằng 94,7% kế hoạch, tăng trưởng 3,1% so năm 2019. 

Tổng giá trị tài sản hợp nhất là 733 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2019; trong đó vốn chủ sở hữu đạt gần 230 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận Công ty mẹ - EVN ước đạt 989 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nộp ngân sách năm 2020 của toàn Tập đoàn ước đạt 27.800 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 2,5 triệu kWh/người, tăng 3% so với năm 2019, đạt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của toàn Tập đoàn; ước thu nhập bình quân của EVN năm 2020 là trên 20 triệu đồng/người/tháng, gần như không thay đổi so với năm 2019.

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng sử dụng điện năm 2020, EVN đã triển khai thực hiện 02 đợt miễn, giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị của 02 đợt lên đến 12.300 tỷ đồng. Đồng thời, EVN tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến nay, số xã có điện trên cả nước đạt 100%; số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,54%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,3%. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt trong năm 2020, vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Tập đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Đảng ủy EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp (giai đoạn 2016 - 2020).
Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp (giai đoạn 2016 - 2020).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như trong báo cáo tổng kết và nội dung tham luận của các đại biểu tại Hội nghị. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đảm bảo nguồn cung cấp điện, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất, kinh doanh; các nhiệm vụ chính trị được thực hiện không vì mục tiêu lợi nhuận; các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn; tạo sự lan tỏa, đồng thuận của xã hội, người dân đối với hoạt động của EVN nói riêng và ngành Điện nói chung.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; rà soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các ban hợp nhất theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện các chính sách đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả chiến lược phát triển và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

P.V

.
.
.
.