.
.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

Thứ Sáu, 05/01/2024|15:21

Chiều 04/01/2024, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương,…

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Công đoàn Hóa chất Việt Nam; cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 40 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Tập đoàn.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Tập đoàn.

Nỗ lực đồng lòng làm nên kết quả tích cực, toàn diện

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 6/1/2023 của Chính phủ và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 12/1/2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn. Bằng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua đó, đóng góp chung vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của toàn Tập đoàn, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 50.362 tỷ đồng; doanh thu cộng hợp ước đạt 55.286 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt 3.277 tỷ đồng; nộp NSNN 1.922 tỷ đồng.

Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đến từng chi bộ và từng đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng chăm lo đảm bảo đủ việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Theo đó, năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành tiếp nhận các tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có tổng số 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 4.401 đảng viên; đã triển khai sắp xếp lại các tổ chức đảng trực thuộc sau khi tiếp nhận về Đảng ủy Tập đoàn; sắp xếp lại, thành lập chi bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn và kiện toàn cấp ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Năm 2023, đã chuyển đảng chính thức cho 124 đồng chí, kết nạp đảng viên mới cho 172 đồng chí, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy, tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2023.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành về công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả; lựa chọn được những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 77 tổ chức đảng và 683 đảng viên; giám sát 69 tổ chức đảng và 529 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 45 tổ chức đảng, giám sát 31 tổ chức đảng và 78 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Tập đoàn và đây chính là nội dung trọng tâm nhất mà Đảng bộ Tập đoàn hướng tới.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Tập đoàn và đây chính là nội dung trọng tâm nhất mà Đảng bộ Tập đoàn hướng tới.

Sau khi tiếp nhận 3 Chi bộ từ Đảng ủy chính quyền địa phương, hiện nay Đảng bộ Công ty CP Phân bón Bình Điền có 8 Chi bộ với 146 đảng viên. Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã quán triệt và xây dựng kế hoạch nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, duy trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động. Dự báo, năm 2024 sẽ có nhiều biến động trong tình hình kinh tế nói chung và thị trường kinh doanh phân bón nói riêng, Bình Điền sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt tiếp tục triển khai các chương trình “dài hơi” theo hướng canh tác thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần triển khai các giải pháp canh tác thân thiện với môi trường, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.

Năm 2023, là năm đầu tiên Đảng bộ Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết, Đảng ủy Công ty luôn xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, quyết định thành công mọi vấn đề trong doanh nghiệp. Do vậy Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, các chủ trương, định hướng, nghị quyết, kết luận trước khi triển khai thực hiện đều được thống nhất trong Đảng ủy. Chính vì vậy, trong chương trình kỳ họp đầu năm 2023 và các kỳ họp thường kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty họp thông qua chương trình công tác năm, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động đối với từng chi bộ, đảng bộ và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của Đảng bộ Công ty trên các mặt công tác cụ thể.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2024

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, năm 2023, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng uỷ Khối và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trực thuộc và các đơn vị trong Tập đoàn, Công đoàn có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2023 đã đề ra.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng chung của toàn Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Hồ Xuân Trường đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Đảng ủy Tập đoàn. Đặc biệt, thực hiện Quy định 60 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn đã rất quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức việc tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên của Trung ương; các cấp ủy, chính quyền địa phương về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, chỉ trong thời gian rất ngắn đã kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc. Kịp thời thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tốt đã góp phần vào kết quả chung của Tập đoàn, chăm lo đời sống việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và dự báo tình hình, xây dựng các phương án triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2023. Trên cơ sở đó, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Thứ nhất, tiếp tục quan tâm, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xác định đây là một nhiệm vụ then chốt, nền tảng cơ bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và củng cố tổ chức, chăm lo công tác phát triển Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo thống nhất, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ; tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và tiếp tục rà soát, kịp thời kiện toàn nhân sự cấp ủy các cấp, đảm bảo thực hiện mô hình Đảng bộ toàn ngành theo quy định. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chú trọng gắn công tác sinh hoạt với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện mô hình Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ cơ sở bốn tốt…

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết 04 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo về chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy địa phương theo Quyết định số 61 của Ban Bí thư.

Thứ năm, tập trung lãnh đạo các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1265, đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp đã nêu tại Đề án cơ cấu lại đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty CP DAP số 2 Vinachem và tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng để triển khai thực hiện cơ cấu nợ vay đầu tư của các đơn vị theo kết luận của Bộ Chính trị.

“Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh tập thể, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức và tối ưu hóa nguồn lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024”, đồng chí Hồ Xuân Trường chia sẻ.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bày tỏ sự cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị.

Một lần nữa ghi nhận các kết quả của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023, để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị toàn Đảng bộ thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tập trung vào một số nội dung:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức toàn cán bộ. Kết hợp đồng bộ giữa xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được hiệu quả, hiệu lực, khẩn trương quán triệt, triển khai các nội dung trọng tâm của Nghị quyết công tác năm 2024.

Hai là, 2024 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp với khối lượng công nghiệp đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của các đơn vị để chuẩn bị tốt nhất cho việc kết thúc nhiệm kỳ trước và khởi đầu nhiệm kỳ mới.

Ba là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, góp phần chung vào việc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Bốn là, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, tái cơ cấu, hoàn thành công tác cơ cấu, thoái vốn, cổ phần hóa. Theo dõi sát sao tình hình diễn biến, tăng cường năng lực phản ứng, phân tích, dự báo tình hình để chỉ đạo các đơn vị tranh thủ các điều kiện thuận lợi, kịp thời vận hành linh hoạt, phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm khác phục vụ nhu cầu thiết yếu về sản xuất và tiêu dùng trong nước, tăng cường tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Năm là, tiếp tục củng cố, giữ vững tình đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Tập đoàn, đây là nội dung  trọng tâm nhất!

Đồng chí Nguyễn Phú Cường tin rằng với nỗ lực của toàn Đảng bộ Tập đoàn, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

P.V

.
.
.
.