.
.

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2024

Thứ Tư, 03/01/2024|11:14

Ngày 02/01/2024, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị của UBQL vốn, Đảng uỷ Khối DNTW; cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, tổng giám đốc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ EVN.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 là một năm khó khăn chồng chất khó khăn đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mặc dù vậy, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng có nhiều kết quả khả quan.

Đảng uỷ đã quán triệt và triển khai, thực hiện cơ bản nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa và chấp hành đúng các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, các hình thức tuyên truyền được triển khai bằng nhiều cách làm, thiết thực. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ (gồm cả cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý) được thực hiện theo quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn (Tháng 07/2023) và Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn (Tháng 12/2023). Trong việc thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách công tác Đảng (16 cán bộ chuyên trách). Thực hiện tiếp nhận các tổ chức đảng theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp nhận các tổ chức đảng đơn vị thành viên về trực thuộc Đảng bộ EVN. Đến nay đã tiếp nhận 07 đảng bộ với 3.658 đảng viên (đang xin ý kiến Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, chấp thuận việc chuyển giao, tiếp nhận 04 tổ chức đảng đơn vị cấp 3 thuộc EVNGENCO1); tiếp nhận 10 tổ chức đảng đơn vị cấp 3 của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) với 979 đảng viên, nâng tổng số chức đảng trực thuộc lên 27 tổ chức đảng với 9.211 đảng viên (trong đó có 4.574 đảng viên; số đảng viên mới tiếp nhận năm 2023 là 4.637 đảng viên). Trong năm 2023, Đảng uỷ Tập đoàn đã kết nạp được 324 đảng viên mới, đạt 216% chỉ tiêu Nghị quyết (kết nạp 150 đảng viên mới).

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng uỷ Tập đoàn chú trọng; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 203 tổ chức đảng, 332 đảng viên; giám sát thường xuyên 65 tổ chức đảng, 1.682 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 83 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sinh động và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế đất nước và những khó khăn chồng chất của ngành điện, Tập đoàn đã phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Sản lượng điện thương phẩm; tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối; độ tin cậy cung cấp điện; năng suất lao động tăng trên 8%. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công thương đã tập trung chỉ đạo Tập đoàn khắc phục các khó khăn bằng nhiều giải pháp. Đảng ủy Khối đã có Công văn số 1573-CV/ĐUK, ngày 22/6/2023 chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong tình hình hiện nay. Ngày 21/9/2023, Thường trực Đảng ủy Khối đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của tác tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương và việc thực hiện Công văn số 1573-CV/ĐUK nêu trên. Ngay sau buổi làm việc, Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận số 117-KL/ĐUK, ngày 29/9/2023 chỉ đạo Đảng ủy Tập đoàn tập trung thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, kiến nghị về cơ chế giá điện, cơ chế đặc thù trong các dự án đặc biệt quan trọng (trong đó có việc phân cấp, phân quyền) và về tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gửi các kiến nghị của Đảng ủy Tập đoàn về một số cơ chế, chính sách trong hoạt động sản suất kinh doanh tới Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ban cán sự đảng Bộ Công thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Với những nỗ lực vượt bậc, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 488.000 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch.

Đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án nguồn điện, lưới điện. Công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được tập trung triển khai; đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn 2021 - 2025. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí 79,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Tập đoàn chưa đảm bảo cung ứng điện trong tháng 5-6/2023; ước lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn -18.500 tỷ đồng; còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, một số dự án chậm tiến độ so với quy hoạch điện 7/kế hoạch đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của EVN trong việc bảo đảm cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh những chỉ tiêu đạt được trong năm 2023, trong năm 2024 , Chủ tịch Ủy ban đề nghị EVN xây dựng các kế hoạch phù hợp, bám sát với điều kiện thực tế của tập đoàn trong đó: Tập đoàn và các đơn vị cần quyết liệt và tập trung thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, cùng các Bộ ngành hữu quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Cần chủ động trong công tác dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện trong năm 2024 để phối hợp xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia, vùng, miền bảo đảm cung ứng điện, tối ưu, đúng quy định.

Chuẩn bị các phương án, kịch sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo các nhà máy điện chuẩn bị tốt công tác sản xuất điện ngay từ đầu năm 2024, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than,khí, dầu) cho phát điện đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước tại các hồ thủy điện theo quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn giai đoạn 2024-2025. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí; tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, bên cạnh đó cần bảo đảm đời sống cho người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận một số kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn và chỉ rõ, với 2 nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và về một số cán bộ, lãnh đạo chủ chốt phải xem xét, xử lý kỷ luật; ngày 29/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã họp kiểm điểm, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023. Qua đó, đồng chí yêu cầu Hội nghị tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá toàn diện, phân tích rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhận định, năm 2024, dự báo tình hình còn tiếp tục nhiều khó khăn. Là năm sát với năm cuối của nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối dự kiến chủ đề công tác năm 2024 của toàn Đảng bộ là: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”; đồng thời đề nghị Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam bám sát chủ đề công tác năm của Đảng ủy Khối để triển khai các mặt công tác và tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên; nêu cao trách nhiệm quản lý đảng viên, nhất là trong bối cảnh đã tiếp nhận nhiều tổ chức đảng từ các địa phương trong cả nước về trực thuộc đảng bộ.

Tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (từ 2021 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (từ 2011 - 2025); tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương. Căn cứ Chỉ thị của Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Khối, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV; quán triệt, triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm theo kết luận của cấp có thẩm quyền. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn phát huy tốt vai trò, chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đảng viên, đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phục hồi kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Tập đoàn. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng đề nghị Đảng uỷ EVN tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Hội nghị để tập trung nâng cao hiệu quả, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bảo đảm cung ứng điện và cân đối tài chính trong năm 2024.

P.V

.
.
.
.