.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức

Thứ Năm, 23/11/2023|13:47

Kỳ 6: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên hải đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số của doanh nghiệp theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành.

Hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022

Nhiệt điện Duyên Hải tích cực thực hiện chuyển đổi số toàn diện
Nhiệt điện Duyên Hải tích cực thực hiện chuyển đổi số toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số được Tổng công ty giao năm 2022, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành toàn bộ 27/27 nhiệm vụ, cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và sự tham gia hưởng ứng của toàn thể CBCNV trong Công ty. 

Cụ thể, Công ty đã hoàn thiện CSDL của hệ thống phần mềm PMIS: cập nhật 100% cây thư mục thiết bị đến thiết bị lên phần mềm PMIS (126.604 thiết bị), đã cập nhật 126.539 dữ liệu thuộc tính (99,9%), 126.527 thông số vận hành (99.9%), 126.560 an toàn thiết bị (99.9%). Đối với dữ liệu vật tư đã cập nhật được 124.940 thiết bị (98,7%), vận hành sửa chữa đã cập nhật 126.398 thiết bị (99,8%). Theo kết quả đánh giá trên phần mềm PMIS đến ngày 26/12/2022, việc cập nhật các dữ liệu trên phần mềm PMIS đạt 1.08 điểm trên 1.1 điểm tối đa, vượt kế hoạch Tổng công ty giao (0.8 điểm).

Về tiến độ phân tích RCM: Ngày 03/11/2022, Công ty đã hoàn thành việc phân tích RCM và ban hành quyết định số 1187/QĐ-NĐDH về việc phê duyệt kết quả phân tích RCM đối với các hệ thống thuộc NMNĐ DH1 và NMNĐ DH3 năm 2022 đáp ứng theo yêu cầu được giao. Song song đó, hoàn thành việc cập nhật kết quả phân tích RCM cho toàn bộ 20 hệ thống (bao gồm 8 hệ thống năm 2021 và 12 hệ thống năm 2022) lên phần mềm PMIS. Công ty đã hoàn thành ban hành lại 117 quy trình đáp ứng theo nhiệm vụ được giao.

Với công tác đào tạo, hiện tại 100% các các cuộc thi sát hạch đều được thực hiện trên phần mềm E-learning của EVN; Hoàn thành tổ chức khóa đào tạo Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành điện; Triển khai 11 bài giảng trên hệ thống E-learning đạt 110% tiến độ. Tham gia đầy đủ các khoá học của TCT/đơn vị tổ chức trên hệ thống E-Learning; Số hóa tài liệu đào tạo: 100% tài liệu đào tạo được số hóa cập nhật trên hệ thống E-learning (hoàn thành trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc khoá học).

Đặc biệt, Công ty đã chủ động phát triển các phần mềm và đưa vào sử dụng tại Công ty các phần mềm như: Phần mềm điều độ tàu: đã hoàn thiện phần mềm điều độ tàu than và đưa phần mềm vào sử dụng. Đang triển khai giai đoạn 2 theo đề tài KHCN bằng quyết định số 272/QĐ-EVNGENCO1, ngày 27/05/2022, thời gian thực hiện:18 tháng từ 6/2022-11/2023; Phần mềm quản lý VTTB bằng QR: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2021; Phần mềm quản lý bảo dưỡng sửa chữa: đã dự thảo xong đề cương, đang xây dựng giao diện phần mềm. Kế hoạch sẽ đưa vào sử dụng trong đầu năm 2023; Phần mềm quản lý kho than: phần mềm đã được đưa vào sử dụng cho cả 3 nhà máy song song với công tác ghi chép thực tế đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu; Phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị: phần mềm đã đưa vào sử dụng tại Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3.

Đến hết năm 2022, Công ty có 47/55 sáng kiến đã được Tổng công ty công nhận tại quyết định số 707/QĐ-EVNGENCO1 ngày 01/12/2022. Trong đó có 15 sáng kiến cấp Tổng Công ty và 32 sáng kiến cấp Công ty. 

Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Từ thực tiễn triển khai chuyển đổi số trong năm 2022, định hướng chính về nhiệm vụ chuyển đổi số của năm 2023, Đảng ủy Công ty xác định sẽ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực, đáp ứng lộ trình trở thành doanh nghiệp số: Hiện nay, nguồn nhân lực của Công ty đã được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp và cơ bản đáp ứng với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao. Nhiều công nhân trực tiếp đã chủ động, tự theo học các khóa học nâng cao có trình độ đại học. Lực lượng lao động chuyên môn kỹ thuật và lực lượng lao động trực tiếp hầu hết đã có được đào tạo chuyên sâu, đúng chuyên ngành, tại các đơn vị đào tạo uy tín, với chuyên môn cơ bản phù hợp với công việc. Tuy nhiên, Công tác tuyển dụng lao động, thu hút nhân tài của Công ty gặp nhiều khó khăn do đặc thù vị trí địa lý và kinh tế vùng, vì vậy chất lượng nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhưng để đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng khoa học công nghệ mạnh mẽ, chuyển đổi số, cũng còn nhiều hạn chế. Ông Kiên Hoàng Anh - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty cần xây dựng, chuẩn hóa khung năng lực từng vị trí. Trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo phù hợp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nắm bắt công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất phù hợp với giá trị cốt lõi của EVN; thúc đẩy năng lực sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững, quá trình hiện đại hoá, hội nhập quốc tế. Đến năm 2025, Công ty phấn đấu có một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chủ động trước các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng đến phát triển bền vững .

Đồng thời, yêu cầu Công đoàn Công ty phát huy vai trò là người đại diện cho quyền và lợi ích của người lao động cần phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực, tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực được hưởng chế độ đãi ngộ một cách tốt nhất, để CBCNV yên tâm cống hiến, hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao.

Hai là đưa vào sử dụng “Nhật ký vận hành điện tử” theo kế hoạch của Tổng công ty: Triển khai áp dụng Nhật ký vận hành điện tử thay cho Nhật ký vận hành ghi giấy, thực hiện số hóa toàn bộ các Quy trình vận hành và xử lý sự cố, các tài liệu kỹ thuật, sơ đồ công nghệ; Chuyển đổi việc ghi chép các thông số vận hành bằng giấy theo truyền thống trước đây sang cập nhật lên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS). Áp dụng mã QR code để số hóa các thông số vận hành, tài liệu kỹ thuật gắn trực tiếp lên thiết bị giúp nhân viên có thể dễ dàng truy cập bằng điện thoại smartphone, Ipad. Việc triển khai vận hành thử nghiệm Module sổ nhật ký vận hành điện tử trên phần mềm PMIS sẽ góp phần để Công ty sớm hoàn thành kế hoạch số hóa theo nhiệm vụ được EVNGENCO1 giao.

Ba là tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các phần mềm vào trong sản xuất: Phần mềm điều độ tàu, Phần mềm quản lý VTTB bằng QR, Phần mềm quản lý bảo dưỡng sửa chữa, Phần mềm quản lý kho than, Phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị.

Bốn là đẩy mạnh sáng kiến, nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện đồng bộ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Những kết quả nghiên cứu KH&CN có tính ứng dụng cao, sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất kinh doanh.

Năm là áp dụng có chọn lọc công cụ quản lý chất lượng công việc mà các nước tiên tiến trên thế giới đang sử dụng phù hợp với từng Phòng/Phân xưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Long-  Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc Công ty, những kết quả mà Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đạt được trong thời gian qua góp phần thiết thực vào quá trình chuyển đổi số của Công ty nói riêng và EVN nói chung. Đặc biệt, chuyển đổi số duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác vận hành sản xuất điện đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả và kinh tế; thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; tích cực tham gia thị trường điện; tăng cường quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên và người lao động các  nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao cho về các mặt hoạt động nói chung, lĩnh vực chuyển đổi số nói riêng và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao phấn đấu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số.

Kết:

Bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã và đang tác động tích cực, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo sự công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, xác định chuyển đổi số là một quá trình dài, có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện, gồm :

Một là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo về chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hai là, chủ động phối hợp giữa Đảng ủy với Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trong Công ty về công tác chuyển đổi số.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xây dựng và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng dụng số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nguồn nhân lực cho phù hợp trong  hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Cùng với các giải pháp, nhiệm vụ trên, tin tưởng rằng với niềm tin tuyệt đối giành cho Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự nỗ lực, tinh thần cầu thị, quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành Doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số vào năm 2025, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi bộ Văn phòng, Đảng ủy bộ phận

Công ty nhiệt điện duyên hải

.
.
.
.