.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Cơ hội và thách thức.

Thứ Năm, 23/11/2023|11:26

Triển khai Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Phát điện 1, với nhiệm vụ “đi trước, mở đường”, thời gian qua, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn về chuyển đổi số nhằm chủ động chuyển đổi tư duy, chuyển đổi cách làm, tận dụng sức mạnh của công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến mục tiêu trở thành Doanh nghiệp số vào năm 2025.

Kỳ 1: Thực hiện đổi mới trong nhận thức và tư duy về chuyển đổi số

Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung cũng như của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nói riêng. Việc áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trò vô cùng to lớn, tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức hoạt động mới thông minh, hiệu quả và đồng thời tối ưu hóa chi phí. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi tập thể Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phải có sự thay đổi phù hợp.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao nhiệm vụ quản lý vận hành các nhà máy: Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng do EVN, EVNGENCO1 đầu tư tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, với tổng công suất thiết kế 3.178 MW và cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đã sản xuất hơn 94 tỉ kWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo quyết định số 294-QĐTC/DUK ngày 04/10/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Tháng 10/2019, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được chuyển giao về Đảng bộ Tổng Công ty Phát điện 1 thành Đảng bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận có 07 Đảng ủy viên trong đó có: 01 Bí thư; 01 Phó Bí thư và 05 ủy viên Ban Chấp hành. Gồm có 7 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng; Chi bộ tổ chức & Nhân sự; Chi bộ Kế hoạch – Tài chính; Chi bộ Kỹ thuật – An toàn – Hóa; Chi bộ Sửa chữa Cơ nhiệt; Chi bộ Vận hành 1, Chi bộ Vận hành 2; Chi bộ khối Nhiên liệu; Chi bộ Sửa chữa Điện – Tự động. Đến hiện tại Đảng bộ có 136 đồng chí Đảng viên (108 đảng viên nam và 28 đảng viên nữ), số lượng Đảng viên chính thức là 112 đồng chí, đảng viên dự bị là 24 đồng chí.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải
Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Nhận diện thách thức

Đồng hành cùng chủ trương thay đổi mang tính chiến lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải  tích cực tham gia vào lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Việt Nam nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

“Là hạt nhân lãnh đạo nên Đảng ủy Công ty phải là hạt nhân của lộ trình chuyển đổi số”, với quan điểm này, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyển đổi số.

Bám sát định hướng, kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải xác định chuyển đổi số là một quá trình hoàn thiện bao gồm nhiều bước khác nhau, vì vậy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí, nếu không được lên kế hoạch cụ thể có thể dẫn đến thiệt hại và ngưng trệ cho toàn Công ty. Để một dự án chuyển đổi số thành công, cần đến sự kết hợp của nhiều yếu tố quan trọng như khả năng chi tiêu, năng lực của đội ngũ, văn hóa doanh nghiệp hay cơ sở hạ tầng thông tin, .... Hiểu đúng về chuyển đổi số, đánh giá đúng thực trạng, xác định và dự báo đúng các thách thức về vấn đề đặt ra để xây dựng lộ trình thực hiện chuyển đổi số hợp lý sẽ nhanh chóng nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số hạn chế về năng lực nghiên cứu công nghệ mới, về tiếp nhận, ứng dụng, khai thác công nghệ số; sự nhận thức về chuyển đổi số của một số lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong Công ty còn chưa đầy đủ, toàn diện, còn có sự hoài nghi về thành công và hiệu quả của ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn bị động, chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; sự phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty chưa thật sự chặt chẽ, nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ. Bên cạnh đó, để triển khai thành công chuyển đổi số cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong thực tế, đa số CBCNV Công ty chưa được đào tạo bài bản về chuyển đổi số dẫn đến gặp nhiều trở ngại trong việc triển khai, ...

Bên cạnh những thách thức, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với vai trò là đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 1 có lợi thế lớn là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy các cấp, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Qua đó, công tác chuyển đổi số tại Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã được Đảng ủy Công ty quyết liệt triển khai, tập trung đưa ra những giải pháp, chiến lược mang tính dài hạn, với lộ trình cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Long  – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trước những khó khăn, thách thức trong lộ trình chuyển đổi số, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo quyết liệt nhằm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được coi là một nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, các cấp Đảng ủy, người đứng đầu trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số. Đồng thời, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, xây dựng các hệ thống nền tảng, các hệ thống thông tin, phát triển các cơ sở dữ liệu thông tin, từng bước thay đổi quy trình, thói quen làm việc của đội ngũ CBCNV và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sang môi trường số.

Chuyển đổi từ nhận thức

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”,  Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức và tư duy về chuyển đổi số cho người lao động, từng bước hành động để bắt kịp với xu thế phát triển chung của Tập đoàn và của toàn xã hội.

Năm 2021, ngay sau khi Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Phát điện 1 được ban hành, Đảng ủy Công ty đã lập kế hoạch và bắt tay vào thực hiện ngay những giải pháp chuyển đổi số có tính khả thi và có hiệu quả thiết thực với công ty. Trong đó, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình.

Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020) cũng nêu rõ quan điểm "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số". Nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ chuyển đổi về nhận thức.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội, là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quan trọng, là công cụ đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, xã hội số, chính phủ số.

Sự vào cuộc đồng bộ của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu ở các đơn vị, các tổ chức đóng vai trò quan trọng đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số. Và hơn ai hết, đảng viên cần là những người tiên phong thay đổi để theo kịp thời đại vì một thực tế khắc nghiệt rằng nếu chúng ta không thay đổi nhanh chóng, chúng ta sẽ tụt lùi.

Theo đó, trong giai đoạn đầu, căn cứ công văn số 7966/EVN-VT&CNTT ngày 08/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, ngày 4/3/2021 Công ty đã ban hành quyết định số 182/QĐ-NĐDH về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điên Duyên Hải do ông Nguyễn Văn Thú – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho Tổ giúp việc trong việc thực hiện thực hiện chuyển đổi số trong Công ty; phê duyệt phương án và chương trình về công tác chuyển đổi số trong Công ty; tổ chức truyền thông thực hiện chuyển đổi số trong từng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số; tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số.

Tổ giúp việc thực hiện tổng hợp thông tin hoặc các văn bản của EVN, EVNGENCO 1; lập phương án, chương trình chuyển đổi số trong Công ty trình Ban chỉ đạo xem xét phê duyệt; tổ chức thực hiện việc chuyển đổi số, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo để nắm và chỉ đạo kịp thời; giúp việc Ban Chỉ đạo trong công tác truyền thông liên quan tới công tác chuyển đổi số; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do ban chỉ đạo giao.

Theo quan điểm được nêu trong Đề án tổng thể chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thì chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng người lao động trong toàn Tập đoàn. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động trong Công ty theo các hình thức phù hợp trong đó xác định công tác chuyển đổi số là trách nhiệm của toàn thể người lao động.

Các chương trình đào tạo trong kế hoạch không chỉ hướng đến đối tượng tham dự là cán bộ quản lý các cấp, mà còn tập trung vào lực lượng cán bộ thực thi chuyển đổi số cũng như người lao động trong toàn Công ty, như: Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành điện, đào tạo về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho đội ngủ Trưởng ca, Trưởng kíp, vận hành viên... Phối hợp với trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên, xây dựng chương trình số hóa tài liệu kỹ thuật, tài liệu quản lý vận hành.

CBCVN học tập và thi thực hành trên hệ thống E-Learning
CBCVN học tập và thi thực hành trên hệ thống E-Learning

Ngoài ra, cũng chủ động thực hiện các khóa học trên hệ thống E-Learning về Cẩm nang chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành, Sổ tay chuyển đổi số EVN, cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số, giúp người lao động có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn, nắm bắt cơ hội nâng cao chuyên môn, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 và đến năm 2025 của EVN/ EVNGENCO1.

Từ các chương trình đào tạo được tổ chức có thể nhận thấy rằng chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc thay đổi, cải tiến cách thức giải quyết công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu, liên thông, chia sẻ dữ liệu; mà còn nằm ở việc xây dựng văn hóa chuyển đổi số, nhằm trang bị cho Công ty nói chung và người lao động nói riêng khả năng thích ứng và sẵn sàng cao trước những sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

“Trong chuyển đổi số thì quan trọng nhất không phải công nghệ, cũng không phải là đầu tư chi phí mà chính là quyết tâm chính trị cao nhất của người đứng đầu doanh nghiệp và nhận thức sẵn sàng thay đổi của đội ngũ CBCNV Công ty. Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cần luôn ý thức phải không ngừng trao dồi tri thức và ứng dụng tri thức vào công việc hàng ngày của mình; bắt kịp và dám chấp nhận những khái niệm mới, tư duy mới có khi trái ngược với những gì mà chúng ta đã từng theo đuổi trong quá khứ”. Ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ

Ngoài ra, Đảng Bộ Công ty cũng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, qua đó phổ biến, giáo dục rộng khắp đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ kết hợp với các hoạt động giao ban, tuyên truyền, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về CMCN 4.0, chuyển đổi số; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị cũng như trong cuộc sống, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Tổng công ty, Tập đoàn và của đất nước.

Thấm nhuần đuờng lối và sách luợc của Đảng về chuyển đổi số, trong thời gian vừa qua, Đảng Bộ Bộ phận Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã luôn tự ý thức được việc phải tự chuyển đổi mình để thích ứng với thời đại mới: Thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ công nghệ thông tin, chủ động nghiên cứu qua sách vở, qua các kho thông tin trên internet, các văn kiện định hướng của đại hội đảng; tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số; học hỏi các xu hướng công nghệ mới trên thế giới; không ngừng tìm tòi và có nhiều sáng kiến, cải tiến chuyển đổi số áp dụng vào công việc chuyên môn và công tác của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lan tỏa, dẫn dắt các quần chúng hưởng ứng và tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của Công ty để việc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ.

Với việc tiếp cận công cuộc chuyển đổi số một cách nghiêm túc, thực chất, toàn bộ CBCNV Công ty đã có những nhận thức cơ bản về chuyển đổi số; có kỹ năng ứng dụng thông tin cơ bản, cũng như đã nắm vững những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình chuyển đổi số của đơn vị và vai trò của mình trong chuyển đổi số.

Đến nay, công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã từng bước đi vào hoạt động thực tiễn, phát huy được hiệu quả, tạo nền tảng để Công ty tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi số ở các bước tiếp theo.

Chi bộ Văn phòng, Đảng ủy bộ phận

Công ty nhiệt điện duyên hải

.
.
.
.