.
.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng khi phát hành và thanh toán thẻ Vietcombank

Thứ Hai, 26/03/2018|17:02

Trong thời gian từ 15/03/2018 đến 15/06/2018, Vietcombank dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng khi phát hành và thanh toán thẻ Vietcombank. 

Trong chương trình “Xài thẻ cashback, 1 triệu trao tay” triển khai từ ngày 15/03/2018 đến 15/06/2018, khách hàng phát hành lần đầu thẻ tín dụng Vietcombank American Express (gọi tắt là thẻ Amex truyền thống) và sử dụng tối thiểu 2 triệu đồng trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng 1 triệu đồng. Áp dụng theo CIF khách hàng phát hành thẻ tín dụng Vietcombank lần đầu trong thời gian khuyến mại.
Với chương trình ưu đãi dành cho các chủ thẻ nội địa Vietcombank khi thanh toán qua Samsung Pay từ ngày 15/03/2018 đến ngày 14/06/2018, chủ thẻ Vietcombank có ít nhất 03 giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa Vietcombank trên ứng dụng Samsung Pay trong thời gian khuyến mại sẽ được hoàn tiền 200.000 VNĐ, áp dụng cho 8.500 chủ thẻ đầu tiên (tính theo số CIF/khách hàng) đủ điều kiện nhận thưởng.
Bên cạnh đó, 5 chủ thẻ có tổng số tiền thanh toán cao nhất trên ứng dụng Samsung Pay trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Áp dụng đối với chủ thẻ có tối thiểu 10 giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa Vietcombank trên Samsung Pay.
Các chương trình áp dụng theo điều kiện và điều khoản, chi tiết xin vui lòng xem tại trang web: www.vietcombank.com.vn
VCB News
 
.
.
.
.