.
.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Năm, 08/02/2018|16:34

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Tấn Công dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Dệt may Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các cục, vụ của Bộ Công thương; cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

* Báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2017 để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Đảng bộ và phối hợp với HĐQT chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Cơ quan điều hành lãnh đạo các đơn vị thuộc Vinatex triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Tập đoàn giao và Nghị quyết Đại hội cổ đông của các đơn vị. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 41.255,3 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016; doanh thu đạt 45.550 tỷ đồng, tăng 11% so với 2016; lợi nhuận đạt 1.294,1 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.079,1 tỷ đồng.

Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với HĐQT chỉ đạo Cơ quan điều hành , các đơn vị rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban chuyên môn, đồng thời tiếp tục triển khai thoái vốn. Trong năm 2017, Vinatex đã thoái được 3,5 triệu cổ phiếu/10,9 triệu cổ phiếu của Navibank, thu về 27 tỷ đồng, lãi 2 tỷ đồng. Kịp thời nắm bắt tình hình, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Vinatex đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về nội dung các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 100 đảng viên dự bị và lớp tìm hiểu về Đảng cho trên 150 quần chúng ưu tú.; kết nạp 102 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 79 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các chi, đảng bộ bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý. Triển khai các quy định của Đảng ủy Khối DNTW về công tác quản lý hồ sơ đảng viên; xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; hướng dẫn UBKT các tổ chức Đảng cơ sở xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm của đơn vị; xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra, giám sát cũng như thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hiện đánh giá cán bộ, đảng viên qua kết quả công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống.

Năm 2018, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và thực hiện, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW cũng như Đảng ủy Tập đoàn.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam cho đồng chí Lê Tiến Trường
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam cho đồng chí Lê Tiến Trường

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam; tặng Bằng khen cho các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Vinatex. Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

* Tại báo cáo của Đảng ủy Vietcombank cho thấy, trong năm 2017, Đảng ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN. Qua đó, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những trụ cột của ngành ngân hàng và là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất cả nước và có vốn hoá lớn nhất trong các ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị phần nguồn vốn tăng cao hơn so với năm trước. Huy động vốn tăng trưởng cao nhất trong một số năm trở lại đây, đạt 724 nghìn tỷ đồng và tăng 21% so với đầu năm; tín dụng tăng trưởng đúng định hướng cả về cơ cấu và tỷ trọng tăng trưởng, đạt 553 nghìn tỷ đồng, tăng 17,15% so với đầu năm. Quỹ dự phòng đã trích đạt 130% tổng nợ xấu.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu của Đảng (khoá XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII). 

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội được Đảng ủy quan tâm chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, đánh giá đúng hơn về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Năm 1017, Đảng ủy Vietcombank đã chỉ đạo việc tiếp nhận 17 tổ chức cơ sở đảng tại các chi nhánh Vietcombank, nâng tổng số tổ chức đảng trực thuộc lên 52 đơn vị và 2.260 đảng viên; kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp: duy trì nền nếp thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên, phát triển đảng viên mới. Năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 162 đảng viên mới, đạt 107% kế hoạch, thực hiện chuyển đảng chính thức cho 190 đồng chí theo đúng quy định, cấp 210 thẻ đảng viên.

Ngoài ra, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc việc cho ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo theo phân cấp quản lý, thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đáp ứng yêu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, cả về cán bộ cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn. Tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động trong toàn hệ thống; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nhận thức đầy đủ những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, Đảng ủy Vietcombank sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của toàn hệ thống; quyết tâm triển khai theo đúng tiến độ Đề án cơ cấu lại Vietcombank đến năm 2020 đã được phê duyệt.

Với thành tích xuất sắc trong năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho 2 đảng bộ trực thuộc Vietcombank; tặng Bằng khen cho 2 chi bộ và 4 đảng viên; Đảng ủy Vietcombank trao Giấy khen cho các tổ chức đảng có thành thích xuất sắc trong năm 2017.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua cho 2 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Vietcombank
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua cho 2 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Vietcombank

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Vinatex và Đảng bộ Vietcombank đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, đồng chí lưu ý, hai Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII); tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong mô hình Tập đoàn cổ phần cũng như trọng tâm vào hoạt động ngân hàng: dịch vụ,  bán lẻ, kinh doanh vốn và đầu tư. Đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý dự phòng rủi ro; quyết liệt triển khai các dự án chuyển đổi theo đúng tiến độ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị, hai Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên đảm bảo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nội dung trọng tâm của công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2018; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cũng như vai trò của đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Vũ Chư
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Vinatex trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ Vinatex
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho các tập thể
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công trao tặng Bằng khen cho các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Vietcombank
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Vietcombank trao tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Vietcombank trao tặng Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt thành tích xuất sắc

P.V

.
.
.
.