.
.

Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ Ba, 26/12/2017|16:49

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho gần 200 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy; Bí thư Đảng ủy Công ty Mẹ và cán bộ chủ chốt của 11 cơ sở đảng khu vực Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Đảng ủy Công ty Mẹ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Hưng – Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và cho rằng đây là 4 nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, hoàn thành tốt bài thu hoạch sau khi học tập.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí đề nghị, sau hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc cần nghiên cứu, học tập, triển khai các Nghị quyết này, lựa chọn các nội dung cụ thể; mỗi tập thể, cá nhân phải liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Hội nghị tập trung học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "Công tác dân số trong tình hình mới". Các chuyên đề do đồng chí Lê Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày.

P.V

.
.
.
.