.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt triển khai nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII)

Chủ Nhật, 24/12/2017|17:55

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) cho toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ và hơn 700 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới" và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết trên, vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp.

Để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Đào Đình Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và ngay trong tháng 12/2017 tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện 04 nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII)
Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII)

Rút kinh nghiệm từ những lần triển khai Nghị quyết trước đây, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt phải tiến hành xây dựng các chương trình hành động của tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Đồng thời ngay sau hội nghị này, các đảng ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch về kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), tổng hợp kết quả báo cáo Đảng ủy Tập đoàn trước ngày 30/12/2017.

Ngoài ra, xây dựng chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị với giải pháp cụ thể, lộ trình khẩn trương; phân công trách nhiệm rõ ràng; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động, tạo sự đồng thuận cao, thống nhất ý chí, hành động trong toàn cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị theo kế hoạch đã được giao, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.

P.V

.
.
.
.