.
.

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam:

Giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Thứ Tư, 31/01/2018|23:28

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí Thường trực, Văn phòng Đảng ủy Agribank và cán bộ chủ chốt tại các đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Tiết Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Agribank cho biết, năm 2017, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ của Đảng bộ, cụ thể hóa bằng chương trình công tác hàng quý, hàng tháng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo sâu sát, cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm tập thể và vai trò của cá nhân; giữ vững mục tiêu phát triển bền vững, vai trò chủ lực trên thị trường tài chính tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, đến 31/12/2017, kết quả kinh doanh toàn hệ thống Agribank hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2016; thu dịch vụ đạt 4.443 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1,54%. Đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, ổn định việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh  đó, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo thực hiện các chương trình tín dụng trọng điểm về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; so với đầu năm dư nợ cho vay theo chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng 25,5%; dư nợ cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp tăng trưởng 5%; dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở giảm 15,4%; cho vay xây dựng nông thôn mới tại 8.937/8.969 xã trên toàn quốc với gần 2,6 triệu khách hàng, đạt 372.985 tỷ đồng; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho trên 2.000 khách hàng bị thiệt hại do thiên tai với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%; tăng trưởng tín dụng phù hợp cơ cấu nguồn và tập trung các lĩnh vực ưu tiên, cho vay nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, an toàn thông tin theo Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 201 – 2020; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sắp xếp lại lao động, mạng lưới hoạt động, bảo toàn vốn đầu tư có lãi.

Trong công tác xây dựng Đảng, năm qua, Đảng ủy Agribank đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN cũng như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của Đảng bộ để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm phát sinh, đặc biệt đối với những thông tin sai lệch, nhận thức chưa đúng đắn về trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ đối với hoạt động của Agriabank; ban hành Quy chế hoạt động phù hợp yêu cầu tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các cấp ủy đảng luôn chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động nề nếp sinh hoạt, công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chính trị đối với các chức danh thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ, HĐTV; tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, kết nạp 141 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 113 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được các cấp ủy các cấp quan tâm; chất lượng kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn được nâng cao, đảm bảo đúng quy trình quy định; ngăn ngừa kịp thời những hành vi vi phạm, khắc phục, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm những thiếu sót, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảm bảo đúng phương châm, phương hướng, đúng quy trình,quy định.

Năm 2018, Đảng ủy Agribank tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên; đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN phù hợp với thực tiễn để triển khai thực hiện, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Agribank. Đồng thời lưu ý, Đảng ủy Agribank cần tiếp tục tập trung xử lý, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại theo Đề án tái cơ cấu Agribank, giai đoạn 2013 – 2015 về thoái vốn các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác và sắp xếp lại hoạt động các công ty con; triển khai hiệu quả phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020; đảm bảo tiến độ hoàn thành bán cổ phần lần đầu trong năm 2019. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của nhà nước và từng bước thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế; cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động; thực hiện các giải pháp có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác phối hợp cấp ủy địa phương; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu; mở rộng thị trường phát triển khách hàng.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Cải tiến chất lượng, phương pháp thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt kịp thời mục tiêu, nhiệm vụ, chia sẻ khó khăn và giải pháp trong quá trình thực hiện cổ phần hóa. Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đoàn thể triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, thành viên UBKT.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 16 đảng viên.

Kiều Vân

.
.
.
.