.
.

SCIC tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021

Thứ Năm, 31/12/2020|14:57

Ngày 30/12/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Đến dự Hội nghị, có các đồng chí: Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Đảng ủy SCIC, có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; Nguyễn Quốc Huy- Thành viên, phụ trách HĐTV cùng toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2020, kế hoạch năm 2021 của SCIC cho thấy, năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, dịch Covid 19...  tác động tiêu cực và nhiều chiều đến nền kinh tế và thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên; được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,... sự phối hợp của các Bộ, UBND các tỉnh/thành phố, tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức quốc tế và đối tác; SCIC đã và đang phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020 và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động.

Đến 31/12/2020, doanh thu của SCIC ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Trong đó doanh thu cổ tức ước đạt 4.633 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch; doanh thu bán vốn ước đạt 1.173 tỷ đồng, trong đó chênh lệch bán vốn là 602 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch; doanh thu tài chính ước đạt 2.128 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: ước đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (Quyết định số 908) thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017. Tính đến thời điểm hiện tại, SCIC đã tiếp nhận 07/14 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 8.306 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.246 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt đối với những tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn có vốn chi phối như Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Sông Đà - CTCP..., với vai trò cổ đông nhà nước, SCIC đã bước đầu kiện toàn hệ thống Người đại diện tại doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến. Bên cạnh đó, SCIC đã chủ động xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xử lý các tồn tại; nghiên cứu, tham gia quyết định các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Về công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tài cơ cấu SCIC QĐ1001/QĐ-TTg, QĐ 1232, giai đoạn 2015-2020, SCIC đã bán vốn thành công tại 253 doanh nghiệp, bán bớt vốn tại 14 doanh nghiệp thu về 42.145 tỷ đồng trên giá vốn 8.910 tỷ đồng, gấp 4,7 lần. Hiện danh mục SCIC còn 145 doanh nghiệp, trong đó có hơn 50% doanh nghiệp đã triển khai bán vốn nhưng không thành công.

Về tình hình triển khai hoạt động đầu tư, trong giai đoạn 2015-2020, SCIC đã triển khai nghiên cứu nhiều cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và đã thực hiện giải ngân đầu tư 14.970 tỷ đồng (gồm cả đầu tư hiện hữu, đầu tư chỉ định, cổ phiếu, trái phiếu). Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 được Ủy ban phê duyệt,  SCIC đã chủ động triển khai nghiên cứu 31 cơ hội đầu tư, trong đó có 07 cơ hội đã được phê duyệt chủ trương nghiên cứu, chuyển sang giai đoạn trình chủ trương đầu tư,  tập trung chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính: đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn SCIC, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng…

Đối với công tác xây dựng thể chế, cơ chế chính sách và Chiến lược phát triển nổi bật nhất là việc SCIC đã triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 của SCIC theo chỉ đạo cảu UBQLVNN. Dự thảo đã được triển khai lấy kiến thẩm định của các bộ ngành có liên quan như: Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Bộ, ngành khác. Hiện dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 của SCIC đang được Uỷ ban QLVNN thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ Đầu tư của Chính phủ.

Công tác Đảng, đoàn thể, an sinh xã hội và các mặt công tác khác đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, tích cực triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đặc biệt trong đó là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, một trong những đại hội điểm của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện đúng tôn chỉ, điều lệ, tổ chức, nhiều hoạt động phong trào thiết thực, được cấp trên đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu bế mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, TVHĐTV, Tổng Giám đốc phát biểu bế mạc Hội nghị.

Về chương trình kế hoạch năm 2021, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, căn cứ chỉ đạo của UBQLV tại kết luận số 46/TB-UBQLV ngày 13/11/2020 của về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của các Tập đoàn, Tổng công ty báo cáo của SCIC  cũng đưa ra các chương trình công tác lớn trong năm 2021 trong đó tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác đầu tư kinh doanh vốn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá  cao nỗ lực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo SCIC trong việc Lãnh đạo, chỉ đạo SCIC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và  kế hoạch công tác đề ra trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, thiên tai đối với nền kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời lưu ý Đảng ủy SCIC một số nội dung quan trọng, cần bám sát của chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty tập trung vào những nội dung trọng điểm của năm 2021, trong đó quan trọng nhất là công tác chính trị nội, dân chủ cơ sở, kiện toàn công tác cán bộ chủ chốt và người đại diện.

Thay mặt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của SCIC trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, để hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng chí Hồ Sỹ Hùng đề nghị tập thể Ban lãnh đạo SCIC tập trung chỉ đạo, lãnh đạo những nội dung chủ yếu như: hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Tập trung triển khai tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao về Tổng công ty, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ theo Đề án Cơ cấu lại SCIC. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nắm giữ, thực hiện tốt vai trò của cổ đông nhà nước tại một số doanh nghiệp có qui mô lớn, hiệu quả cao theo Chiến lược Phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Theo đồng chí Hồ Sỹ Hùng, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC cần được tiếp tục chú trọng, mở rộng với định hướng rõ nét hơn, tập trung vào những dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ, tạo bước chuẩn bị quan trọng để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty trong thời gian tới theo định hướng trở thành Nhà đầu tư Chính phủ.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ của SCIC, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, đồng thời, khẳng định tập thể SCIC sẽ đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ được giao năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, SCIC đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua Chính phủ đối với đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng Đảng bộ SCIC có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2020”; Bằng khen Bộ trưởng Bộ công an đối với tập thể Tổng công ty  về việc “ Đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019; Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2020.

K.C

 
.
.
.
.