.
.

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023

Thứ Tư, 17/05/2023|14:39

Ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Anh, Phó giáo sư - Tiến sỹ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ SCIC.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Đồng chí cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên của SCIC trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023.
PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao.

Tại Đảng bộ SCIC, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, hằng năm, Đảng ủy SCIC đều tổ chức nhiều Hội nghị học tập chuyên đề, ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; triển khai việc cam kết tu dưỡng rèn luyện đến 100% đảng viên, làm căn cứ đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm; sao gửi tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên đề đến các chi bộ để triển khai quán triệt đến đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung được Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện thường xuyên thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh; phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động thiện nguyện, vì cuộc sống cộng đồng và công tác an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu kết luận Hội nghị.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu kết luận Hội nghị.

Tiếp tục phát huy những kết quả đó, Đảng ủy SCIC tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua chuyên đề này sẽ giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC hiểu được những nội dung cơ bản, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua đó, giúp cho tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hiểu rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Bác và đặc biệt là nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp sống văn hóa của mỗi người.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành lưu ý: Sau Hội nghị này, các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên SCIC tiếp tục đưa nội dung chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

P.V

.
.
.
.