.
.

Đảng bộ Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

Thứ Năm, 28/05/2020|16:38

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng (Trung tâm NOC, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến dự có các đồng chí đại diện Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm NOC.

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Trung tâm NOC đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, qua đó tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Trung tâm và các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác hàng năm, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty, Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm của Đảng ủy Trung tâm, thực hiện tốt các chế độ báo cáo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm đã kết nạp 13 đảng viên mới (vượt 30% so với chỉ tiêu). Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức 09 đoàn kiểm tra, giám sát tại các chi bộ trực thuộc; qua kiểm tra các chi bộ đều nghiêm túc triển khai các quy định của Đảng ủy cấp trên và bám sát các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Trung tâm để triển khai nhiệm vụ công tác hàng tháng của chi bộ.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ,những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được thực hiện nghiêm túc, bám sát Kế hoạch chung của Đảng ủy Tổng công ty hằng năm. Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức cho 100% cán bộ Đảng viên tham gia học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện để làm căn cứ bình xét phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

Đại biểu thăm quan khu vực giới thiệu các thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020  của Đảng bộ Trung tâm NOC
Đại biểu dự Đại hội tham quan khu vực giới thiệu các thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Trung tâm NOC.

Với những giải pháp đồng bộ, Đảng bộ Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng đã đoàn kết, quyết tâm, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, tiêu biểu như: Giữ vững mạng lưới an toàn phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong các sự kiện quan trọng của đất nước, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, APEC, các ngày lễ lớn của đất nước, … đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ trong quá trình phát triển mạng, công nghệ mới, mở rộng mạng lưới. Tham gia quy hoạch và hiệu chỉnh cấu trúc mạng lưới, cơ sở hạ tầng từ 12 node mạng chính về 06 node mạng chính, đảm bảo an toàn tiêu chuẩn mạng lưới, công tác vận hành, điều hành mạng, giúp nâng cao hiệu quả trong việc khai thác mạng lưới. Chủ động nghiên cứu, áp dụng công nghệ, tối ưu mạng truyền dẫn, cơ sở hạ tầng; triển khai công tác tự đào tạo, trao đổi, thảo luận, qua đó chủ động thực hiện các công việc khó và xử lý ứng cứu thông tin, tiết kiệm chi phí vận hành khai thác. Trung tâm NOC cũng đã từng bước thực hiện số hóa các quy trình, quy định vào công tác điều hành, giám sát, vận hành hệ thống mạng lưới nhằm đảm bảo kịp thời hoạt động kinh doanh của Tổng công ty (điển hình là Chương trình sMartW của khối kỹ thuật, chương trình sMartF để phục vụ thông tin kỹ thuật – kinh doanh tại địa bàn; hoàn thiện bộ công cụ sMartA để phục vụ công tác quản trị nội bộ). Trung tâm NOC cũng là đơn vị chủ trì triển khai dịch vụ công nghệ mới trên nền tảng mạng 4G và đang triển khai thử nghiệm thành công việc tích hợp mạng 5G vào mạng hiện tại; hoàn thành trước thời hạn việc thông mạch tuyến truyền dẫn Bắc – Nam với chiều dài toàn tuyến khoảng 12.000 km đi qua 53 tỉnh, thành, đảm bảo MobiFone dần tự chủ về truyền dẫn liên tỉnh,…

Có được những kết quả vượt trội đó là do Đảng ủy Trung tâm đã bám sát Nghị quyết chung của cả nhiệm kỳ, các Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty để xây dựng các Chương trình hành động, nghị quyết triển khai nhiệm vụ hàng năm và lãnh đạo, chỉ  đạo chuyên môn xây dựng, triển khai và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị. Bên cạnh đó chú trọng khuyến khích, động viên nguồn nhân lực trẻ phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, cống hiến hết mình cho sự phát triển của Trung tâm. Các đơn vị trong Trung tâm cũng có sự phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ và các Trung tâm mạng lưới trong toàn Tổng công ty, chủ động, tích cực triển khai mô hình điều hành tiên tiến thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình và công cụ thuộc phạm vi các Trung tâm kỹ thuật; triển khai rà soát, tối ưu mạng core, mạng truyền dẫn và tăng cường năng lực dự phòng, đáp ứng độ khả dụng, điểm MTCL ~100%.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung tâm, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm NOC đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận và áp dụng chuyên môn kỹ thuật cao. Đồng thời triển khai chuyển đổi số thành công trong điều hành mang lại hiệu quả cho Tổng công ty và giá trị đến khách hàng; xây dựng hệ công cụ điều hành hiệu quả, chủ động nắm bắt vận hành công nghệ và dịch vụ mới bao gồm 5G, IOT…

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên, Đảng ủy Trung tâm NOC tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các định hướng, chiến lược của Tổng Công ty giai đoạn 2020-2025: An toàn – An ninh; chất lượng  & Kiểm soát chất lượng; chuyển đổi số; Tăng cường vai trò tự chủ  & dẫn dắt trong điều hành, vận hành khai thác mạng lưới; Tối ưu hóa mô hình. Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu trọng yếu đến năm 2025, như: Thực hiện tối ưu bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp theo định hướng của Tổng công ty gắn liền với hiệu quả, mục tiêu hàng năm. Tập trung phát triển  và áp dụng chuyển đổi số các quy trình, đổi mới sáng tạo với vai trò là đơn vị dẫn dắt  kỹ thuật  nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng mạng. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước tự chủ trong vận hành, triển khai lĩnh vực công nghệ và dịch vụ mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, là đơn vị triển khai khối lượng lớn công việc với độ phức tạp cao, có nhiều đóng góp thiết thực cho chuỗi giá trị của Tổng công ty. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung tâm NOC cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và chủ động giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới, nâng cao hiệu suất sử dụng của tài sản; tăng cường tự thực hiện đối với các công việc yêu cầu trình độ cao, tiên phong trong triển khai công nghệ mới, cùng Tổng công ty thực hiện các nhiệm vụ chính trị khi chuyển đổi từ nhà khai thác mạng lưới sang nhà khai thác dịch vụ. Đảng bộ Trung tâm cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ nhân lực có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lã Thành Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 100%. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm NOC nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu các chức danh trong Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

P.V

.
.
.
.