.
.

Triển khai Quyết định công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thứ Năm, 06/07/2023|09:00

Ngày 05/7/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Trung tâm, Văn phòng Tổng công ty và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Bưu điện Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và  Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang.

Theo Quyết định số 1394 và 1395-QĐ/ĐUK ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện Thành phố Hà Nội được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang được giao trọng trách mới; khẳng định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao để tiếp tục có đóng góp quan trọng hơn với sự phát triển chung của Tổng công ty trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Xuân Trường cho rằng, việc kịp thời bổ sung, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt cấp ủy và lãnh đạo quản lý của Đảng ủy Tổng công ty để đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đảng ủy Khối tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm và quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cũng đề nghị đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trưởng Giang nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết công tác năm, các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng uỷ; cùng với tập thể Đảng ủy tiếp nối truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng Công ty giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với 2 đồng chí vừa được giao trọng trách mới thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

“Với truyền thống 78 năm Ngành Bưu điện, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty cùng cá nhân 02 đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành – Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình” tập trung đoàn kết, thống nhất, liên tục đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy đối với mọi hoạt động của Tổng Công ty về công tác Đảng, công tác cán bộ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm các phương thức lãnh đạo, nguyên tắc hoạt động của Đảng, lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh của Bưu điện Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện kiện toàn kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh khẳng định: Việc bổ sung thêm 02 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ các vị trí chủ chốt trong Đảng ủy và Hội đồng thành viên giai đoạn hiện nay là đặc biệt quan trọng và cần thiết nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của Tổng công ty. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và quy chế làm việc của Đảng bộ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hải Thanh, ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty sẽ thực hiện việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Bí thư. Thực hiện rà soát, ban hành quy chế làm việc, quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; các quy chế, quy định của Đảng đảm đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng; tạo điều kiện cho mỗi đồng chí Thường trực Đảng uỷ, ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc phát huy được hết năng lực, sở trường, giúp Tổng công ty nắm bắt tốt các cơ hội, giải quyết kịp thời các điểm nghẽn, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh cũng đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, có tư duy đổi mới, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện cho các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, tân Phó Bí thư Nguyễn Hùng Sơn cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, tận tâm tận lực vì sự đổi mới toàn diện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần II nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Sơn và đồng chí Nguyễn Trường Giang.
VnPost
.
.
.
.