.
.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm lãi suất cho vay các đối tượng khách hàng

Thứ Ba, 21/02/2012|22:13

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), từ ngày 22/2 Agribank sẽ đồng loạt giảm lãi suất cho vay bằng VND từ 1,0% - 1,5%/năm đối với mọi khách hàng vay vốn.

Theo đó, với lãi suất cho vay ngắn hạn: Chi phí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp đối với hộ sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất 15,5%/năm; chi phí sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm và chi phí sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa khác, lãi suất thấp nhất 14,5%/năm; chi phí sản xuất, thu mua, chế biến hàng nông sản thực phẩm tiêu dùng trong nước, chi phí cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, lãi suất thấp nhất 16,5%/năm; chi phí sản xuất kinh doanh đối với các ngành nghề khác là 17%/năm.

Đối với lãi suất cho vay trung hạn: Chi phí sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm và chi phí sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa khác có lãi suất cho vay thấp nhất 17,5%/năm; chi phí cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có lãi suất cho vay thấp nhất 18%/năm; chi phí đối với các ngành nghề khác, lãi suất cho vay thấp nhất 18,5%/năm.

Lãi suất cho vay dài hạn và lĩnh vực phi sản xuất thấp nhất 19%/năm. 

Năm 2012, Agribank nay sẽ tập trung nguồn vốn (bao gồm cả nguồn thu nợ từ lĩnh vực cho vay lĩnh vực phi sản xuất chuyển sang) để đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, tổng số vốn cho vay tăng thêm của ngân hàng này khoảng 54.000 tỷ đồng, tăng 17%/so với năm trước. Trong đó, cho vay ngắn hạn tăng khoảng 44.000 tỷ đồng phục vụ chi phí sản xuất - kinh doanh. Vốn trung, dài hạn cũng tăng thêm 10.000 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến nông thủy sản, chăn nuôi với công nghệ cao; chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; cho vay kinh tế trang trại và hộ sản xuất. 

Từ đầu năm đến nay đã có 4 ngân hàng thương mại lớn thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vào cuộc giảm lãi suất cho vay là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Chính phủ

.
.
.
.