.
.

Giới thiệu

Tên đầy đủ : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam
Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Posts and Telecommunications Group
Tên viết tắt: VNPT
Trụ sở: Tầng 10, tòa nhà OCEAN PARK, số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
Văn phòng : 84.4.35775104 - Fax : 84.4.35775851 - E-mail : vanphong@vnpt.com.vn
Website : 84.4.35113859,
www.vnpt.com.vn - E-mail : vnpt_website@vnpt.com.vn
.
.
.
.
.