.
.
PVN bổ nhiệm nhân sự mới
Ngày 18/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đối với Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng.
.
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho các cán bộ Đoàn chủ chốt đến từ các cở sở Đoàn trong Tập đoàn khu vực phía Bắc.
.
Dây chuyền sản xuất sợi của PVTEX bắt đầu có lãi
Sau 1 tháng vận hành phân xưởng sợi, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) - đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có lãi khoảng 170 triệu đồng, sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
.
Đạm Cà Mau phấn đấu đạt doanh thu 5.500 tỷ năm 2018
Ngày 12/6, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại TPHCM và đặt ra một số mục tiêu trong năm 2018, trong đó phấn đấu doanh thu năm 2018 đạt 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 685 tỷ đồng.
.
PV GAS tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (1-8/6), Tổng công ty Khí Việt Nam - đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ở các địa phương.
.
PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 55% kế hoạch trong 5 tháng đầu năm 2018
Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tính đến hết tháng 5/2018, toàn Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 40,8 nghìn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm 2018.
.
Bước ngoặt trong hợp tác giữa Vietcombank và PV GAS
Ngày 29/5, với hợp đồng khung tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng được ký kết, Vietcombank và PV GAS đã tạo dựng cơ sở về sự hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.
.
Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính trong 4 tháng đầu năm 2018
Nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2018 là vô cùng lớn vì vậy ngay từ những tháng đầu năm 2018, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Vietsovpetro đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Tính đến hết tháng 4/2018, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính như khoan khai thác, khai thác dầu khí, cung cấp khí vào bờ và doanh thu bán dầu.
.
Hội nghị Khoa học
Ngày 22/5/2018, Viện Dầu khí Việt Nam - đơn vị nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "Khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên dầu khí Việt Nam" ("More efficiency, toward sustainability").
.
Cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí
Đã 25 năm, kể từ tháng 7/1993, Luật Dầu khí được ban hành, quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí vào thời điểm nước ta mở cửa và ngành Dầu khí bước đầu phát triển.
.
.
.
.
.
.