.
.
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản suất kinh doanh năm 2024
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
.
VINATABA Cát Lợi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và trong nước đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Người càng thiết thực và có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động và quần chúng nhân dân.
.
Việt Nam đang trong giai đoạn chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy các doanh nghiệp luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh gay gắt trên thương trường. Để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững, bên cạnh các yếu tố về quy mô tổ chức, tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, nguồn lực về nhân sự, tài chính… và các yếu tố khác, văn hóa doanh nghiệp chính là một trong những yếu tố góp phần gia tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể coi văn hóa doanh nghiệp là tài sản quan trọng, đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng thương hiệu và tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp. Nói cách khác, văn hóa doanh nghiệp không chỉ tạo ra bản sắc riêng mà còn tăng thêm uy tín cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.
.
Đảng viên tạo sức mạnh tiên phong chuyển đổi số
Trước kỷ nguyên của nền công nghiệp hiện đại, chuyển đổi số là một xu thế của thế giới, là một tất yếu khách quan của sự phát triển và có tính chất toàn cầu. Đảng viên cần là những người tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
.
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Ngày 03/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự vào trao Quyết định.
.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.
.
.
.
.
.
.