.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Đảng viên tạo sức mạnh tiên phong chuyển đổi số

Thứ Ba, 21/11/2023|08:23

Trước kỷ nguyên của nền công nghiệp hiện đại, chuyển đổi số là một xu thế của thế giới, là một tất yếu khách quan của sự phát triển và có tính chất toàn cầu. Đảng viên cần là những người tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại sao cần chuyển đổi số?

Trong những năm gần đây, thuật ngữ Chuyển đổi số xuất hiện rất phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không có một định nghĩa chung nào chính xác về Chuyển đổi số vì có sự khác biệt về Chuyển đổi số ở từng lĩnh vực khác nhau.

Giải thích một cách dễ hiểu nhất, Chuyển đổi số (Digital transformation) có thể hiểu là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được hiểu là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp, tận dụng công nghệ số để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như tăng tốc các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công nghệ chuyển đổi số là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý nhằm mục đích số hóa và thay đổi cách thức hoạt động, quản lý để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số không chỉ mang lại nhiều giá trị mạnh mẽ về mọi mặt như giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm sức người, tiếp cận nhiều khách hàng một cách dễ dàng, nâng cao khả năng cạnh tranh, dẫn dắt thị trường,… mà còn là công cụ mở ra không gian phát triển mới, mở ra nhiều tiềm năng, giá trị mới ngoài những giá trị truyền thống vốn có. Do vậy, Chuyển đổi số là thành tố quan trọng trong cuộc cách mạng 4.0, là tất yếu khách quan đối với các quốc gia, các doanh nghiệp trên toàn cầu khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới để không bị “bỏ lại phía sau”. Chuyển đổi số là cơ hội lịch sử của nước ta để bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tháng 6/2020 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nước ta đặt mục tiêu trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm công nghệ và mô hình mới. Kể từ đây, hàng loạt chính sách mới được ban hành.

Chương trình Chuyển đổi số diễn ra trên toàn diện mọi mặt đời sống. Chuyển đổi số trong công tác Đảng giữ một vai trò quan trọng.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng

Chuyển đổi số là quá trình rất khó khăn, Chuyển đổi số trong công tác Đảng còn khó khăn hơn vì đây là một trong những vấn đề mới và quan trọng, chưa có nhiều mô hình chuẩn chung để nghiên cứu, học tập. Thực hiện Chuyển đổi số quốc gia là chủ trương lớn của Đảng ta, là nhiệm vụ có tính chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do vậy, Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt nhấn mạnh về chủ trương Chuyển đổi số và Chuyển đổi số trở thành một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn 2021-2030. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin & Truyền thông giao cho Đảng bộ Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ và Đoàn thanh niên Bộ nghiên cứu, xây dựng nội dung để triển khai.

Ngày 07/6/2021, Đảng Ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về thực hiện Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Trước đó, từ năm 2014, Đảng Ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về nghiên cứu, phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp). Các cấp Ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp, phân công lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, doanh nghiệp trực tiếp phụ trách về công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ và bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện theo tinh thần Chỉ đạo của Đảng ủy Khối như Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-ĐUK ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối; Thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số; Chủ động thay đổi văn hóa làm việc, áp dụng các mô hình hiện đại, đào tạo về chuyển đổi số cho đội ngũ CBCNV. Một số hoạt động tiêu biểu ở Tông công ty Thuốc lá Việt Nam như: Chạy thử phần mềm quản lý văn bản mới E-office (thay thế phần mềm CV) tích hợp cả khối văn bản Đảng và chính quyền, kết nối với trục liên thông văn bản của Ủy ban quản lý vốn cũng như triển khai đến tất cả các đơn vị trong toàn tổ hợp Tổng công ty theo hai chiều, đảm bảo đầy đủ các nghiệp vụ liên quan và khả năng mở rộng, cập nhật thường xuyên; Áp dụng phần mềm hội nghị trực tuyến (online meeting) được thiết kế cho các cá nhân, tổ chức có thể tiến hành hội nghị, cuộc họp trực tuyến tại nhiều địa điểm khác nhau với hàng trăm người tham dự vẫn đảm bảo thông tin; Sử dụng phần mềm họp không giấy tờ (Ecabinet) nhằm mục tiêu thay đổi phương thức làm việc của Tổng công ty, từ việc chủ yếu dựa trên văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, văn minh; Tổ chức lớp đào tạo E-learning cho CBCNV nhằm đánh giá, giám sát, chăm sóc học viên theo cách thức tự động và hoàn chỉnh, xóa bỏ mọi rào cản trong việc học tập, với máy tính hoặc điện thoại thông minh học viên có thể học tập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Để cánh cửa này có thể thay đổi thì tất yếu phải thay đổi từ bên trong. Nghĩa là, yếu tố quyết định thay đổi chính là con người. Để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững trong công tác Đảng cần có sự quyết tâm thực hiện chuyển đổi số của các Đảng viên.

Đảng viên trong công tác chuyển đổi số

Đảng viên là những người có nhận thức, thái độ, hành động đúng đắn và đi đầu, mở đường trong các phong trào, các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, có khả năng sáng tạo, nắm bắt công nghệ nhanh, có lợi thế trong việc thích nghi với môi trường số. Do vậy, Đảng viên cần phải khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số.

Đảng viên cần làm gì để phát huy vai trò tiên phong trong Chuyển đổi số?

Thứ nhất, nhận thức và tuy duy đúng về chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề về công nghệ, nhận thức và tư duy đúng đắn về chuyển đổi số giữ một vai trò rất quan trọng, đây là bước đầu tiên trong chuyển đổi số. Bởi có nhận thức và tư duy đúng thì mỗi đảng viên mới hành động đúng trong môi trường số và từ đó thấm nhuần và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Khi mỗi Đảng viên nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bản thân Đảng viên sẽ chủ động thay đổi, chủ động chuyển mình để thích nghi với môi trường số.

Để có nhận thức về Chuyển đổi số, Đảng viên có thể lên mạng Internet tìm hiểu thông tin về Chuyển đổi số; Tham gia những chuyên đề, hội nghị, hội thảo về Chuyển đổi số; Thường xuyên nắm bắt, cập nhật và nghiên cứu về Chuyển đối số.

Thứ hai, hành động và thống nhất hành động về chuyển đổi số

Mỗi Đảng viên cần xác định rõ tình hình thực tại chuyển đổi số tại đơn vị và thống nhất hành động theo kế hoạch, lộ trình, bước đi của Đảng bộ, đơn vị mình đang sinh hoạt và công tác.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia các phong trào, hội thảo, cuộc thi, chuyên đề, chương trình liên quan đến Chuyển đổi số do cấp trên, đơn vị, địa phương phát động; tích cực hoạt động trên môi trường số như cài đặt mã định danh cá nhân; Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Sàn thương mại điện tử Việt Nam; Sử dụng ví điện tử; Sử dụng phương tiện thanh toán số; sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Phòng họp không giấy; Quét mã QR lấy tài liệu điện tử;…

Thường xuyên sử dụng công nghệ số và rút kinh nghiệm để có thể hướng dẫn người thân trong gia đình, đồng nghiệp và mọi người xung quanh hoạt động trên môi trường số. Bên cạnh đó, Đảng viên cần duy trì và lặp đi lặp lại thói quen sử dụng công nghệ số để tạo văn hóa chuyển đổi số.

Mỗi đảng viên cần có ý thức chủ động tham gia và hưởng ứng vào quá trình chuyển đổi số, “hành động không chờ vận động”.

Thứ ba, nâng cao năng lực để trở thành con người số

Để tiếp cận, nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ số nhằm ứng dụng vào thực tế cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Kiến thức giúp con người làm việc trong môi trường số. Do vậy, mỗi đảng viên cần tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng anh) để phát triển bản thân, sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số và làm chủ được chuyển đổi số góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực để có thể hội nhập và hợp tác quốc tế. Mỗi Đảng viên có thể nâng cao năng lực bằng cách học hỏi từ bạn bè quốc tế, đối tác nước ngoài; tham gia các lớp đào tạo, khóa học online qua mạng Internet; tham gia Hội thảo liên quan đến chuyển đổi số;… Sau đó, ứng dụng linh hoạt vào công việc, công tác Đảng và cuộc sống.

Thứ tư, sáng tạo trong chuyển đổi số

Vận dụng kiến thức của bản thân và kiến thức học tập được, Đảng viên cần chủ động đưa ra những giải pháp, sáng kiến thiết thực và phù hợp với đơn vị nhằm từng bước cải tiến từ trong công việc chuyên môn của chính Đảng viên, công tác Đảng nơi Đảng viên sinh hoạt và thúc đẩy công tác Chuyển đổi số tại đơn vị.

Sự sáng tạo của mỗi Đảng viên sẽ góp phần tạo ra những mô hình kinh doanh mới, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đảng viên cần thường xuyên rèn luyện tư duy đổi mới nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong nội bộ doanh nghiệp để doanh nghiệp của mình trở thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, nâng cao truyền thông trong chuyển đổi số

Mỗi Đảng viên hãy trở thành một hạt nhân để lan tỏa và đưa công nghệ số đến mọi ngóc ngách của cuộc sống và đến từng gia đình nhằm giúp ích cho việc phổ cập công nghệ số cho người dân.

Tuyên truyền, phổ biến cho mọi người xung quanh biết và sử dụng các nền tảng số, đặc biệt là cho những người cao tuổi hoặc những người dân ở vùng sâu, vùng xa không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với công nghệ.

Thứ sáu, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Dữ liệu số là tài nguyên quan trọng. Do vậy, việc sử dụng cần đi đôi với quản lý. Đảm bảo an toàn thông tin mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững; là một nhân tố quyết định, không thể tách rời của quá trình chuyển đổi số.

Sự bùng nổ thông tin mạng không thể kiểm soát và tội phạm công nghệ cao ngày tinh vi, đòi hỏi mỗi Đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị; Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ an toàn dữ liệu góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động trên môi trường số.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, tôi tin rằng với vai trò tiên phong cùng tinh thần nhiệt huyết, lòng trung thành và sự quyết tâm của những Người Đảng viên sẽ góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số của nước ta đi tới thành công.

Nguyễn Thị Xinh, Đảng viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 

.
.
.
.