.
.

Bài dự thi giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp trong triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam

Thứ Hai, 20/11/2023|17:38

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng sẽ được cụ thể hóa trong chương trình công tác trọng tâm của các cấp lãnh đạo, đồng thời là một tiêu chí để đánh giá công tác cán bộ hàng năm được Đảng bộ Tổng công ty đề cập trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai văn hoá doanh nghiệp của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2023, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Việt Nam tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế. Bên cạnh việc xây dựng và ban hành các phương án điều chỉnh định hướng kinh doanh, tiết kiệm chi phí, rà soát, sử dụng lao động hiệu quả thì việc xây dựng, củng cố nền tảng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), tăng cường truyền thông nội bộ, tạo sự gắn kết, đồng lòng, cam kết nỗ lực trong nội bộ sẽ là sức mạnh nội sinh giúp Bưu điện Việt Nam vững vàng vượt qua mọi rào cản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao, những yêu cầu về nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng và hơn hết là thực hiện tốt hơn các chế độ đãi ngộ lao động.

Ban Chỉ đạo VHDN Bưu điện Việt Nam trao đổi các nội dung triển khai các nội dung về VHDN trên toàn mạng lưới
Ban Chỉ đạo VHDN Bưu điện Việt Nam trao đổi các nội dung triển khai các nội dung về VHDN trên toàn mạng lưới

Người đứng đầu phải là tấm gương mẫu mực

Với mục tiêu đưa việc triển khai VHDN được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục đảm bảo phải song hành với tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), tạo động lực, sự gắn kết, niềm tự hào, thôi thúc tinh thần cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bên cạnh việc ban hành Đề án phát triển VHDN giai đoạn 2023-2025, mới đây, Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động thực hiện VHDN, trong đó xác định 04 mục tiêu cụ thể và 05 nhóm giải pháp quan trọng cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Cụ thể: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông nội bộ. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp về nền tảng VHDN Bưu điện Việt Nam đến toàn thể đội ngũ người lao động. Nâng cao năng lực quản trị ở tất cả các cấp, các khâu gắn với chuẩn hành vi VHDN Bưu điện Việt Nam. Phát động các phong trào thi đua, hội thi, hội thao hướng về người lao động cũng được đồng bộ triển khai nhằm lan tỏa mạnh mẽ về Sứ mệnh, Tầm nhìn, các Giá trị cốt lõi, những nét đẹp VHDN của Bưu điện Việt Nam. Trong đó, nhóm giải pháp Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện là nhóm giải pháp đặc biệt quan trọng có yếu tố quyết định đến thành công của việc triển khai VHDN Bưu điện Việt Nam. 

Để triển khai được nhiệm vụ này, Bưu điện Việt Nam yêu cầu 100% người đứng cầu các cấp thực hiện các nội dung sau: Một là, Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thể hiện vai trò dẫn dắt, làm gương trong mọi hoạt động quản trị, trở thành người truyền cảm hứng, lan tỏa VHDN đến người lao động của đơn vị. Mỗi cán bộ quản lý, người đứng đầu các cấp phải là tấm gương mẫu mực về tinh thần rèn luyện, tu dưỡng, tích cực học tập, tác phong làm việc, phấn đấu trở thành tấm gương trực tiếp cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị về lối sống và công việc. Hai là, Đưa nội dung triển khai VHDN vào nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng/quý/năm của đội ngũ lãnh đạo, đảm bảo người đứng đầu các cấp gương mẫu, tiên phong, chuyên nghiệp, chủ động dẫn dắt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng VHDN tại đơn vị. Coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, làm căn cứ để đề xuất khen thưởng, xem xét việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ. Ba là, Gắn các quy tắc, chuẩn mực hành vi trong VHDN vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ ở tất cả công đoạn đối với từng vị trí công tác từ cấp quản lý đến người lao động trực tiếp từ đó nâng cao năng lực phục vụ, chất lượng cung cấp dịch vụ của Tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động

Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện để người lao động phát huy sở trường, yên tâm cống hiến là mục tiêu mà Bưu điện Việt Nam hướng đến. Người lao động Bưu điện Việt Nam được làm việc trong môi trường lành mạnh, được trang bị đồng phục, các chế độ, chính sách cho người lao động luôn được đảm bảo. Đặc biệt, người lao động thường xuyên được truyền thông, đào tạo thường xuyên về kỹ năng làm việc, tác phong, hành vi ứng xử theo đúng chuẩn mực để trở thành người Bưu điện mới “vượt trên thách thức và cam kết phục vụ”. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cấp luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản hồi ý kiến của người lao động thông qua các Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động. Giải quyết nhanh, triệt để mọi câu hỏi, ý kiến liên quan đến các chính sách, định hướng, thay đổi mới. Thường xuyên truyền cảm hứng, tạo động lực và dẫn dắt, động viên, khuyến khích người lao động nhận thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng hình ảnh của Bưu điện Việt Nam. Tăng cường hình ảnh và sự tham gia của Lãnh đạo/người đứng đầu đơn vị trong các hoạt động VHDN và truyền thông nội bộ. Tối thiểu 01 tuần/lần có 01 lãnh đạo xuất hiện trên kênh truyền thông nội bộ chia sẻ về các nội dung liên quan đến VHDN, không giới hạn hình thức thể hiện (thư ngỏ, thiệp cảm ơn, video thông điệp lãnh đạo, bài phỏng vấn, quote lãnh đạo, ý kiến chỉ đạo…). 

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chia sẻ về các nội dung liên quan đến VHDN trên talkshow Sắc màu Văn hóa của Bưu điện Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chia sẻ về các nội dung liên quan đến VHDN trên talkshow Sắc màu Văn hóa của Bưu điện Việt Nam

Những nhiệm vụ trên vừa là yêu cầu vừa mang tính định hướng. Ở Bưu điện Việt Nam, trong mỗi giai đoạn phát triển, trên mỗi địa bàn hoạt động không khó để thấy những người lãnh đạo tâm huyết, gương mẫu trong mọi hoạt động, trở thành tấm gương sáng để người lao động noi theo. Đó có thể là Giám đốc/ Trưởng ban/ Trưởng phòng hay đơn giản là Trưởng Bưu cục những người luôn có mặt ở cơ quan sớm nhất, ra về muộn nhất. Những người luôn đưa ra những giải pháp táo bạo và chủ động thực hiện mang lại hiệu quả cao. Luôn hướng dẫn, hỗ trợ, sát cánh cùng người lao động ở thời điểm khó khăn nhất trong công việc; động viên chia sẻ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường. Đó là những người luôn biết lắng nghe, giải thích thấu đáo, quan tâm, tạo động lực, truyền cảm hứng và hơn hết là thực hiện đầy đủ và tốt hơn các chế độ đãi ngộ với người lao động. Thực tế cho thấy, ở đơn vị nào người đứng đầu tiên phong, gương mẫu trong mọi mặt hoạt động, ở nơi đó hoạt động SXKD phát triển, người lao động yên tâm cống hiến, nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng xác định việc triển khai VHDN Bưu điện Việt Nam là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty. Trước mắt, thông qua việc đổi mới công tác truyền thông nội bộ  đảm bảo: 100% cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi VHDN Bưu điện Việt Nam; 100% người lao động  tuân thủ nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử, các chuẩn mực hành vi và các quy định nội bộ khác; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động có tài khoản VHDN (App guicaniemtin) để nhanh chóng cập nhật thông tin về VHDN mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động cá nhân; đăng ký là thành viên tích cực tương tác với các nền tảng truyền thông, các trang mạng xã hội của Tổng công ty và các đơn vị để lan tỏa các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, nét đẹp của người Bưu điện đến người lao động, đến các đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Bưu điện Việt Nam phục vụ cộng đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện
Bưu điện Việt Nam phục vụ cộng đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện

Hy vọng, với tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức chính trị - xã hội; sự thực thi nghiêm túc của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trên toàn mạng lưới, việc triển khai VHDN sẽ từng bước được thấm nhuần vào tư duy, hành động của mỗi Người Bưu điện ở tất cả các hoạt động từ quản lý điều hành đến sản xuất trực tiếp từ đó người Bưu điện sẽ được bồi đắp thêm niềm tin, kích hoạt niềm tự hào, sự gắn kết, ý trí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu tạo sức mạnh tổng hợp giúp Bưu điện Việt Nam vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ với người lao động và hiện thực hóa Tầm nhìn trở thành “Thương hiệu xuất sắc tại Việt Nam, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và thế giới” và Sứ mệnh“Phục vụ cộng đồng, gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại, mang lại trải nghiệm và giá trị khác biệt cho khách hàng”.

Tác giả: Minh Ngà, chi bộ cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ TCTBĐVN

 

.
.
.
.