.
.
Tọa đàm xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương", nhằm nâng cao sự lãnh đạo của các cấp uỷ trong doanh nghiệp đối với công tác thanh niên trong tình hình mới.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phiên thường kỳ tháng 8
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
Ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Đảng uỷ Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.
.
Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội nhằm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị
Ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị "Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau". Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 8/2022 và công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Ngày 08/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 8/2022 và công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.
.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BCĐĐUK, ngày 15/4/2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng ủy Khối về kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, ngày 25/07/2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương kiện toàn, bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 20/07, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện một số nội dung công tác cán bộ của Đảng uỷ Khối.
.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 20/07, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
.
.
.
.
.
.