.
.
Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 04/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 6/2020
Ngày 02/6/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tháng 6/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.
.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20.
.
Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thường kỳ tháng 5/2020
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ thường kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ trì Hội nghị.
.
Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Vừa qua, Đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương để khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4/2020
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 4/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên
Nhằm chủ động theo dõi, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, vừa qua, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đại học Y Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2020
Chiều ngày 18/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên đột xuất tháng 3/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
.
.
.
.
.