.
.
Toàn văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Sáng ngày 20/10, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung trong lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
.
Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi tới bạn đọc những hình ảnh tại Đại hội.
.
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Thông báo nhanh của Đoàn Chủ tịch về kết quả Đại hội.
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Sau 03 ngày làm việc, chiều ngày 21/10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sáng ngày 20/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.
.
Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.
.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên trù bị
Chiều ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
.
Hội nghị Ban Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 22. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội thảo khoa học
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững".
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 10/2020
Ngày 7/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tháng 10/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
.
.
.
.
.