.
.
Tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01- HD/TW về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Ngày 25/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 3/2021
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 03/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Giới thiệu đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Chiều 11/3, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II (mở rộng), triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 25/02/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ II (mở rộng), tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tới 19 điểm cầu ở Hà Nội và TP.HCM.
.
TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu bài tham luận của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1.
.
Bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, ở Việt Nam, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước xuất phát từ lợi ích của đất nước, của nhân dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế Nhà nước phát huy tốt vai trò chủ đạo thì kinh tế-xã hội sẽ phát triển nhanh, quốc phòng-an ninh được giữ vững.
.
Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 1/2021
Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Đoàn công tác tại Hà Giang
Trong 2 ngày 26-27/12, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Tham gia cùng đoàn công tác, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
.
Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê văn Châu và Hoàng Giang, cùng lãnh đạo và cán bộ các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.
.
.
.
.
.
.