.
.
Hội thi
Ngày 7/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở".
.
Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 của Đảng bộ Khối và thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.
.
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TWcủa Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Sáng 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.
.
Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, cùng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - Bài 1
Trước lúc rời xa thế giới về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có giá trị như một văn kiện lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân. Trong bản Di chúc bất hủ, điều mong muốn cuối cùng của Bác là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã không ngừng nỗ lực làm theo lời căn dặn thiêng liêng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất non sông; xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đóng góp đó có một phần đáng được ghi nhận của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế và bắt kịp sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, nhiệm vụ những doanh nghiệp nhà nước ở tầm vĩ mô ngày càng nặng nề hơn. Trên chặng đường đó, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn là cẩm nang trong hành trang phát triển.
.
Kết quả bước đầu và những vướng mắc trong thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 13/02/2017, Ban Bí thư (khóa XII) đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Thực hiện Quy định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính thuộc Khối, đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc hợp nhất các cơ quan cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn cần quan tâm, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
.
Hiện thực hóa tâm nguyện của Người, cùng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - Bài 2
Trước lúc rời xa thế giới về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có giá trị như một văn kiện lịch sử vô giá cho toàn Đảng, toàn dân. Trong bản Di chúc bất hủ, điều mong muốn cuối cùng của Bác là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 50 năm qua, toàn Đảng, toàn dân đã không ngừng nỗ lực làm theo lời căn dặn thiêng liêng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất non sông; xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đóng góp đó có một phần đáng được ghi nhận của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế và bắt kịp sự phát triển của nền công nghiệp 4.0, nhiệm vụ những doanh nghiệp nhà nước ở tầm vĩ mô ngày càng nặng nề hơn. Trên chặng đường đó, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người luôn là cẩm nang trong hành trang phát triển.
.
CHUNG TAY NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU VIỆT
Qua 10 năm thực hiện, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết, thúc đẩy các doanh nghiệp chung tay nâng tầm thương hiệu Việt, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, sức cạnh tranh cao không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và thế giới.
.
Kể từ ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007) đến nay, Đảng ủy Khối luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp, thể hiện bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị làm cơ sở để các cấp ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối bám sát và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, khảo sát, làm việc với cơ sở; phối hợp với các ban đảng Trung ương, tổng hợp tình hình từ các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành những cơ chế, chính sách, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 10/2019
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2019
Sáng ngày 16/10, tại Hà Nội Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019 và thảo luận chuyên đề về việc thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.
.
.
.
.
.
.