.
.
Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII
Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội đến các điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6/2018
Ngày 13/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 6/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị thông tin chuyên đề
Ngày 01/6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề "Nghiệp vụ và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại các Cơ quan Đảng Trung ương" cho lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW nhằm nâng cao nhận thức và nghiệp vụ trong nghiên cứu khoa học góp phần làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ nay đến hết nhiệm kỳ.
.
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018
Ngày 29/5, tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú tại các đảng ủy trực thuộc Khối.
.
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn
Thực hiện Quyết định số 260 - QĐ/TW của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 – 2020; vừa qua, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức tập huấn sử dụng thư điện tử và phần mềm thống kê số liệu báo cáo cho cán bộ, chuyên viên các Ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc.
.
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 120 đảng viên mới tại các chi/đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.
.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 5/2018
Ngày 21/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 5/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Trần Hữu Bình và đồng chí Trần Thanh Khê
Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ trao quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với các đồng chí: Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Trần Thanh Khê – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.
.
Hội nghị thông tin chuyên đề
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2018, nhằm kịp thời cập nhật kiến thức mới, thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, ngày 4/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề "Tình hình kinh tế Việt Nam - Cơ hội và thách thức".
.
.
.
.
.
.